Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Øvelse DANEX 06
Forsvarets Mærke
30. november 2015

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
De Vendiske Radikale (VR) 

Kort over områdetDen vendiske radikale (VR) bevægelse opstod som følge af den ulige fordeling af rigdommene i provinsen Vendia.

Islandernes behandling af de indfødte daniere som andenrangs borgere, har vækket Nationalfølelsen i de etniske daniere i både Vendia og i hovedlandet Dania.

Især efter mørklægningen af et uheld i olie raffinaderiet i North Vendia begyndte VR bevægelsen at tage form og et operationsmønster som terrororganisation opstod.

VR er mistænkt for at modtage våben og forsyninger fra Dania og har indtil nu foretaget operationer mod den Nordvendiske  olie industri og infrastruktur. Desforuden har VR taget ansvar for et antal flykapringer, pirateri og selvmordsmissioner.