Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Forsvaret
Forsvarsakademiets logo
28. juli 2015

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Om Forsvarsakademiet 

Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiet er dansk forsvars værnsfælles videncenter. På Forsvarsakademiet biddrager vi til Forsvarets nationale og internationale opgaver og til Forsvarets udvikling. Det gør vi gennem uddannelse, forskning, formidling og rådgivning.

Vores aktiviteter er overvejende rettet mod Forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for Forsvaret. Alle aktiviteter har omdrejningspunkt i de militære kerneområder: Militære operationer, militær strategi, og militær ledelse. Men også Forsvarets e-learning, den pædagogiske udvikling, IKT-uddannelser og Forsvarets Bibliotek er forankret på akademiet.

Her er nogle eksempler på de aktiviteter, vi gennemfører på Forsvarsakademiet:

  • Forsker inden for militære kerneområder
  • Videreuddanner Forsvarets officerer – herunder Master i Militære Studier
  • Efteruddanner militære og civile ledere 
  • Efteruddanner enheder og enkeltpersoner i Forsvaret inden for ledelse og samarbejde  
  • Uddanner sprogofficerer
  • Uddanner Forsvarets personel inden for våbenkontrol og psykologiske operationer
  • Gennemfører Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus for civile og militære beslutningstagere på højt niveau. 
  • Varetager udvikling af e-learning for Forsvaret 
  • Varetager driften af Forsvarets Bibliotek 
  • Uddanner inden for det informations- og kommunikationsteknologiske område (IKT-området)

Herudover er Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets Officersskoler myndigheder under Forsvarsakademiet. Officersskolerne uddanner Forsvarets officerer, se mere om officersuddannelsen på www.forsvaretsuddannelser.dk.