Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
hvid-gif
18. november 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
  

 Aktuelle udbud 

Vi arbejder på en ny hjemmeside. Du kan fremover finde vores aktuelle udbud på denne side.

 
Kommende udbud

 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse påtænker at gennemføre et EU-udbud vedrørende levering og montering af en støjdæmpningsløsning i form af ophængte støjdæmpningselementer (lydbafler) til 135 Sjælsø Skydebaner.  Udbuddet forventes at blive gennemført som et offentligt EU-udbud, og udbudsmaterialet forventes på nuværende tidspunkt offentliggjort i første halvår 2017. Som led i forberedelserne af udbuddet har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gennemført en indledende markedsdialog, som fandt sted i december 2016.
  Se notat fra markedsdialogen
  Se bilag

Meddelelser

 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ved vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2016/S 128-229366 indrykket en meddelelse om et forventet udbud af en rammeaftale vedrørende indkøb, montering/udskiftning og vedligeholdelse af låseenheder for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Der gøres med denne meddelelse opmærksom på, at rammeaftalen ikke vil blive udbudt, idet låseenheder (ikke betydende låse) er blevet inkluderet i udbuddet af facility management for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbød ved udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 033-059132 af 16. februar 2017 udførelsesarbejder i forbindelse med restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder, etape 2.
  Projektet omfatter restaurering og modernisering af 4 af Nyboders gule stokke omfattende 2 lange stokke og 2 korte stokke – i alt 54 huse med tilsammen 96 lejemål, der reduceres til 83 lejemål. Udbuddet omfatter 4 storentreprisekontrakter (E01-E04), henholdsvis en nedrivnings- og miljøsaneringsstorentreprise (E01), en tømrerstorentreprise (E02), en murer- og anlægsstorentreprise (E03) samt en teknikstorentreprise (E04).
  Storentreprisekontrakten vedrørende E01 (nedrivnings- og miljøsaneringsstorentreprisen) indeholder ikke en social klausul, hvorimod storentreprisekontrakterne vedrørende E02-E04 (tømrerstorentreprisen, murer- og anlægsstorentreprisen og teknikstorentreprisen) alle indeholder en social klausul.
  Baggrunden for, at storentreprisekontrakten vedrørende E01 (nedrivnings- og miljøsaneringsstorentreprisen) ikke indeholder en social klausul, er, at nedrivnings- og miljøsaneringsbranchen overvejende beskæftiger ufaglært arbejdskraft, og at der ikke inden for nedrivnings- og miljøsaneringsområdet er tradition for at have lærlinge eller elever. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har på den baggrund vurderet, at storentreprisekontrakten vedrørende E01 ikke egner sig til en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler, selvom det umiddelbart er styrelsens opfattelse, at der er tale om et såkaldt ”relevant udbud”.