Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
hvid-gif
20. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Om KCDK 

          KOMPETENCECENTER SKYDE- OG ØVELSESTERRÆNER DANMARK

 

Artilleri skydning i Oksbøl

Opgaver
For bl.a. at simplificere Forsvarets egen tilgang til brug af de store skyde- og øvelsesterræner Danmark (Oksbøl, Nymindegab, Rømø, Ålbæk, Borris, Hevring, Halk, Karup, Tranum, Jægerspris, Bredetved og Stold), at udnytte rådige ressourcer bedre end hidtil og at koordinere udlejning til civilt brug af skyde- og øvelsesterræner, har Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste etableret Kompetencecenter Danmark.

Organisation
Kompetencecentret har sit hovedsæde i Oksbøl. Herfra ledes og koordineres den samlede drift i et snævert samarbejde med underliggende Drifts- og Serviceområder samt Skydesikkerhedselementer i hver af de store lejre i Oksbøl, Nymindegab, Rømø, Borris, Karup, Tranum, Jægerspris samt Hevring.

Civilt brug af de store skyde- og øvelsesområder
I perioder, hvor nævneværdig militær aktivitet ikke finder sted, vil civile foreninger m.fl. have mulighed for at leje nogle af Forsvarets faciliteter til afvikling af forskelligartede arrangementer. I denne sammenhæng vil arrangementer til godgørende formål altid have prioritet.

Udlejning til civile formål sker efter særlige retningslinjer. Ved henvendelse til Kompetencecentret pr. telefon eller pr. mail er der mulighed for at forhøre sig nærmere. Kontaktmulighed til Kompetencecentret er:

Grærup Havvej 2C
6840  Oksbøl
Tlf.: 7283 9500
EAN: 5798000201842
CVR: 16287180