Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
hvid-gif
23. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Drifts- og plejeplaner 

Forsvaret har udarbejdet 15-årige drifts- og plejeplaner for 44 skyde- og øvelsesterræner.


Drifts og plejeplaner  Udarbejdelse af drifts- og plejeplaner har til formål at sikre, at der opnås en tilfredsstillende balance mellem Totalforsvarets behov for nødvendig uddannelse og træning af enheder under realistiske vilkår samt hensyn til naturbeskyttelse og den offentlige rekreative brug af forsvarets arealer.

 

 

Drifts- og plejeplaner er bindende dokumenter, der
* beskriver de militære, naturbeskyttelses- og driftsmæssige målsætninger, der knytter sig til et givet terræn
*fremlægger en status for terrænets værdier og anvendelse,
*foretager en analyse af, hvordan målsætningerne bedst tilgodeses og forenes,
*fastlægger generelle og konkrete plandispositioner for forvaltningen i den pågældende planperiode, og
*sikrer ejerskab blandt såvel interne som eksterne bidragydere, igennem inddragelse i planlægningsprocessen.

Drifts- og plejeplanerne tjener således som det redskab forsvaret anvender til at implementere naturbeskyttelseslovgivningen og gennemføre en arealforvaltning, der bedst muligt afvejer de mange hensyn der knytter sig til forsvarets arealer.

Det sikres løbende, at eksisterende og nye lovmæssige bindinger, herunder f.eks. kravene til beskyttelse af internationalt prioriterede naturtyper og arter (Natura 2000), vil blive integreret i planlægningen. 

Se drifts- og plejeplanerne for de enkelte terræner ved at klikke på banneret "Se Drifts- og Plejeplaner" i højre side.