Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
hvid-gif
19. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Natura 2000 

Det er ikke alene efter en dansk målestok at forsvarets terræner udgør vigtige naturområder.


Natura 2000


Mange af terrænerne er også udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder, i form af EU fuglebeskyttelsesområder og EU habitatområder – de såkaldte Natura 2000 områder. Omkring 16.000 ha af forsvarets skyde- og øvelsesterræner er beliggende i Natura 2000 områder, og disse terræner er således omfattet af Statens særlige Natura 2000 planlægning.

 

Forsvaret har besluttet, at drifts- og plejeplanerne anvendes som redskab til opfyldelse af forsvarets forpligtelse til planlægning inden for Natura 2000-områderne. Drifts- og plejeplanerne vil løbende blive fornyet, så Forsvaret hele tiden er sikre på at leve op til de internationale naturbeskyttelsesmålsætninger.