Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Forsvarets Materieltjeneste
FMTs mærke
17. september 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 

En samlet materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste (FMT) opstod som følge af det seneste forsvarsforlig, hvor forligskredsen besluttede at sammenlægge de tre daværende materielkommandoer, Forsvarskommandoens Materielafdeling, Hjemmeværnets materielfunktioner og Forsvarets Forskningstjeneste.

Målet med en værnsfælles materieltjeneste er, at der kun er myndighed til at løse alle opgaver i forbindelse med forsvarets materiel og logistik. På samme måde er den viden og ekspertise, der tidligere var spredt over flere myndigheder, nu samlet et enkelt sted.

FMT startede som myndighed 1. januar 2006. Herefter blev de tidligere myndigheder trinvist lagt sammen, så der fra 1. januar 2007 var en samlet materieltjeneste - Forsvarets Materieltjeneste.