Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Forsvarets Materieltjeneste
FMTs mærke
15. september 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 

Sådan er FMT bygget op
Forsvaret er opbygget med Forsvarsministeriet som ansvarlig for hele ministeriets område. Herunder er Forsvarskommandoen som øverste militære myndighed med underlagte kommandoer, funktionelle tjenester og andre myndigheder.

 

Forsvarets Materieltjeneste (FMT) er en af de funktionelle tjenester, der skal støtte den operative struktur.

FMT Organisation 01 MAR 2011

FMT er organiseret som en linjeorganisation med fem ligestillede myndigheder under chefen for FMT,  generalløjtnant Per Pugholm Olsen. Alle fem myndigheders stabe har til huse i Ballerup ved København:

  • Forsvarets Materielinspektør
  • Forsvarets Materielplanlægning
  • Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution
  • FMT Myndighedsstab
  • Forsvarets Hovedværksteder

Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution har hoveddepot i Skrydstrup, imens Forsvarets Hovedværksteder er geografisk delt op i fem udførende værkstedsområder. 

Forsvarets Materielinspektør (FMI)
Forsvarets Materielinspektør består af en Kvalitetsledelsessektion, en Kvalitetssikringssektion, en Myndighedssektion, en Materielkoordinationssektion og en Logistikoperationssektion.

FMI skal sikre, at forsvaret overholder materielfaglige og personelsikkerhedsmæssige lov- og myndighedskrav. Samtidig skal FMI koordinere kontakten til Rigsrevisionen og Forsvarets Interne Revision.

Forsvarets Materielplanlægning (FMP)
Forsvarets Materielplanlægning består af en chef med en funktionsstab og tre kapacitetsansvarlige enheder for henholdsvis landoperationer, maritime operationer og luftoperationer.

Kapacitetsansvaret dækker over ansvar for materielkapaciteter fra vugge til grav lige fra nyanskaffelser, drift, opdateringer, modifikationer, levetidsforlængelser og bortskaffelser.

Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD)
Hovedopgaven for Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD) er at tilvejebringe, fordele og opretholde de nødvendige forsyninger til forsvarets operationer.

FDD har altså ansvaret for indkøb i form af genforsyning, modtagelse, pakning, forsendelse, oplægning og udlevering af forsyninger, varer, ammunition, kryptomateriel, kort, publikationer og brændstof, ligesom FDD varetager transport af forsyninger og varer til forsvaret.

FMT Myndighedsstab (MST)
Myndighedsstaben består af et Ledelsessekretariat, en Virksomhedsafdeling, en Handelsjuridisk afdeling og en Økonomiafdeling.

Myndighedsstaben tager sig af de overordnede retningslinjer og policys for hele FMT inden for det handelsjuridiske område, økonomi og tværgående planlægning og udvikling.

Forsvarets Hovedværksteder (FHV)
Forsvarets Hovedværksteder er FMT’s forvaltnings- og driftsmyndighed for vedligeholdelsesområdet.

FHV er også ansvarlig for kapacitetsplanlægning og ressourcestyring ved egne specialværksteder. Derudover varetager de en vis egenproduktion i det omfang, hvor det er bedst og billigst og kan begrundes ud fra operative, tekniske eller sikkerhedsmæssige hensyn.

Forsvarets Hovedværksteder består af fem udførende værkstedsområder.