Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
FPS
hvid-gif
20. oktober 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Oversigt over løn og tillæg 
Her finder du en oversigt over en lang række lønforhold i Forsvaret herunder tillægsaftaler og arbejdstidsbestemte ydelser samt lønaftaler for specifikke grupper såsom specialarbejdere, tjenestemænd og værnepligtige.

Oversigten er delt op i nedenstående 20 afsnit. Du finder oversigten her.

Afsnit   1 - Skalaløn mv.
Afsnit   2 - Tillæg mv. jf. aftaler indgået med HOD
Afsnit   3 - Tillæg mv. jf. aftaler indgået med CS
Afsnit   4 - Tillæg mv. jf. aftaler indgået med HKKF
Afsnit   5 - Tillæg mv. jf. aftaler indgået med Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark
Afsnit   6 - Tillæg mv. jf. aftaler indgået med Foreningen af Musikere i Forsvaret
Afsnit   7 - Tillæg mv. jf. aftaler indgået med HOD vedr. forsvarets auditørfuldmægtige
Afsnit   8 - Tillæg mv. jf. aftaler indgået med FLO
Afsnit   9 - Tillæg mv. jf. aftaler indgået med 3F
Afsnit 10 - Civile kørelærere i forsvaret
Afsnit 11 - Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under FCE
Afsnit 12 - Værnepligtsløn mv.
Afsnit 13 - Tillæg mv. jf. aftaler indgået med Foreningen af Informationschefer i hjemmeværnet
Afsnit 14 - INTOPS-tillæg mv.
Afsnit 15 - Betaling for dykning mv.
Afsnit 16 - Tillæg og ydelser jf. aftaler indgået med flere aftaleparter
Afsnit 17 - Arbejdstidsbestemte ydelser
Afsnit 18 - Diverse ydelser: Dagpenge ved sygdom eller fødsel mv.
Afsnit 19 - Særlige vederlag, psykologer mfl.
Afsnit 20 - Censorvirksomhed