Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
FPT
Forsvarets Personeltjeneste
21. september 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Velkommen til Pensionselementet 

Postadresse:                                
Forsvarets Personeltjeneste
Løn- og Pensionsafdelingen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

Pensionsberegning udføres af følgende medarbejdere:

Tenna Knudstrup...tlf. 3266 5363
Leif O. Nielsen.......tlf. 3266 5365
Jens H. Berg..........tlf. 3266 5367 FPT forestår pensionsanlæggelse for personel omfattet af Tjenstemandsloven og Civilarbejderloven.                          
Pensionsanlæggelserne omfatter egenpensioner, ægtefællepensioner, opsatte pensioner, udskudte egenpensioner og børnepensioner. Hertil kommer beregning af understøttelser, behandling af sager vedrørende tilbagebetaling af pensionsbidrag, overførsel af pensionsret mellem statsinstitutioner, overførselsbeløb, udtrædelsesgodtgørelser og forhøjelse af pensionsalder.

Selve udbetalingen af pensioner m.v. foretages af Statens Administration.

Desuden varetager pensionselementet spørgsmålsbesvarelse, rådgivning og sagsbehandling i
forbindelse med telefoniske og skriftlige henvendelser fra kommende pensionsmodtagere. 

Du kan læse mere om pensionsbetingelser og rettigheder for:

  • Egenpension
  • Ægtefællepension
  • Børnepension og børnepensionstillæg  

på dette link til Statens Administration   eller på www.tjenestemandspension.dk