Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
20. januar 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 

 Åbent Hus ved Gardehusarregimentet samt De Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforenings jubilarstævne, lørdag 14. September 2019.

V Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet, Åbent hus 2019
 I anledning af Åbent Hus ved Gardehusarregimentet og jubilarstævne for De Danske Gar-dehusarforeninger, Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danmarks Veteraner, lørdag 14 SEP 2019, gennemfører Gardehusarregimentet følgende program:
Kl. 1000 Parade jf. paradebefaling - bilag 1.
Kl. 1115 Rideopvisning ved HESK.
Kl. 1145 Øvrige aktiviteter åbner ved I/GHR, V/GHR, HESK og regiment, herunder:
• Historisk Samling.
• Demonstration og fremvisning af køretøjer og materiel.
• Udstilling af veterankøretøjer v. GHRVPK.
• Rundvisning i stalde.
Kl. 1500 Aktiviteterne lukker og Åbent Hus slutter.


Sjællandske Livregiments soldaterforening, Jubilarstævne.

For jubilarer gælder i øvrigt følgende tidsplan:
Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening
Kl. 0800 + 0830 Militær transport af jubilarer fra Slagelse Station.
Kl. 0845 Jubilarerne samles på Charlottedal Allé – HJV Musikkorps
Vestsjælland underholder.
Kl. 0945 Indmarch på paradepladsen.
Kl. 1030 Fotografering af jubilarer.
Kl. 1300 Samling af jubilarer til frokost.
Kl. 1320 Frokost for jubilarer med deltagelse af RC.
Kl. 1430 Mulighed for militær transport af jubilarer til Slagelse Station.

Danmarks Veteraner
Kl. 0800 + 0830 Militær transport af jubilarer fra Slagelse Station.
Kl. 0845 Modtagelse og instruktion af veteraner og jubilarer i Sports Foyer
Kl. 0945 Indmarch på paradepladsen.
Kl. 1045 Medaljeoverrækkelse ved Mindeanlægget.
Kl. 1300 Samling af jubilarer til frokost.
Kl. 1320 Frokost for jubilarer med deltagelse af RC.
Kl. 1430 Mulighed for militær transport af jubilarer til Slagelse Station.