Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
19. september 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Foreninger 

Soldaterforeninger er et gammelkendt begreb og er i dag spredt over det meste af landet også med forbindelser til tjenestegørende i udlandet.

Disse foreninger fornemste opgaver er at være bindeled mellem hjemsendte som tjenestegørende soldater og deres regiment.

Soldaterforeningerne er et godt forum til at dyrke og fastholde det sammenhold og  kammeratskab som blev opbygget medens soldaten forrettede tjeneste.
Som medlem af en soldaterforening er soldaten ligeledes med til at profilerer sit regiment de omkring i civilbefolkningen.

Efter sammenlægningen 1. januar 2001 har regimentet således fået 2 soldaterforeninger, og en del andre foreninger med tilknytning til Regimentet.


Gardehusarregimentets logo
   Danske Gardehusarforeninger, der er stiftet den 15. maj 1919.

   Vi skal nok betragte soldaterforeninger i dag som en vigtigt brik i samfundet eller
   som soldaterforeninger selv siger: ”Soldaterforeningerne er hæren bag hæren”.


Sjællandske livregiments logo
 Sjællandske Livregiments soldaterforening, der er stiftet den 25. november 1917.

 Vi skal nok betragte soldaterforeninger i dag som en vigtigt brik i samfundet eller som 
 soldaterforeninger selv siger: ”Soldaterforeningerne er hæren bag hæren”.

Slagelse Garnisons Personaleforening
  Slagelse Garnisons Personaleforening
  Alt fast personel i Slagelse, tidligere fast personel og personel med rådighedskontrakt 
  kan blive medlem af foreningen, hvis formål er at skabe mulighed for stærkere 
  relationer og bedre viden personelgrupperne og den enkelte medarbejder imellem.

Slagelse Garnisons Idrætsforening   
Slagelse Garnisons Idrætsforening

   Foreningens formål er:
   At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for idræt.
   At lette medlemmernes adgang til at dyrke idræt.
   At afholde idrætskonkurrencer.
Gardehusarregimentets Løjtnantsforening 
Gardehusarregimentets Løjtnantsforening
 UNDER REDIGERING
 Løjtnantsforeningen blev stiftet i 1880 og har siden da været hjørnestenen i at udvikle 
 og fastholde
 husarånd og traditioner.

Historisk Samlings Venner 
Historisk Samlings Venner

  Historisk Samlings Venner er en støtteforening, der for medlemmernes årlige bidrag 
  støtter Historisk samling med køb af effekter og praktisk hjælp med at udbygge 
  Samlingen så den til stadighed bliver mere seværdig.

Køretøjsforeningen
  GHR's Veteran Panser- og Køretøjsforening

  Foreningens formål er: ”At indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare gammelt 
  militærhistorisk materiel, herunder panser og køretøjer, der i tidens løb har været i brug
  ved Gardehusarregimentet, Sjællandske Livregiment og Danske Livregiment.”
SGOF  Slagelse Garnisons Officerers Fiskeklub

   Formål.
  Ved fiskeri, at styrke sammenholdet blandt officerer og det civile lederniveau i 
  Slagelse 
  Garnison. At styrke sammenholdet til øvrige lokale fiskeforeninger. At gennemføre 
  foredrag, film og andre fiskerelaterede aktiviteter.