Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
26. april 2018

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 

SLAGELSE GARNISONS PERSONALEFORENING
(Stiftet 23. november 1998)
 

 

Bestyrelsen

Funktion

Navn

Enhed

Formand: Jan Reinhold Jensen B-&ØSEK
Kasser: Charlotte Pedersen KASELM
Sekretær: Jane Madsen KASELM
Best.medlem: Allan Jensen VEDLKMP
Søren G. Nielsen VEDLKMP
Uffe H. Jensen UMAK
Unni Krafft HJEMME
Supplant: Curt Hauge-Nielsen VEDLKMP
Supplant: Lis Andersen CAF

 
Bliv medlem af Slagelse Garnisons Personaleforening.

Alt fast personel i såvel Slagelse som Næstved, tidligere fast personel og personel med rådighedskontrakt kan blive medlem af foreningen, hvis formål er at skabe mulighed for stærkere relationer og bedre viden personelgrupperne og den enkelte medarbejder imellem.

Dette sker ved at gennemføre sociale arrangementer, fester, foredragsvirksomhed, udflugter, relevante udstillinger m.v.

Se foreningens aktivitetskalender.

Kontingent: 100,00kr for et kalenderår.

Indmeldelse kan ske til C. Pedersen, KASELM. 58 55 78 52.

Med venlig hilsen og på gensyn: Bestyrelsen.