Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
19. september 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet/2. Brigade 
II UDDBTN/II GHR/2 BDE


V Uddannelsesbataljons opgave er, at
- Uddanne værnepligtige, så de kan indgå i totalforsvarsregisteret, der kan aktiveres til støtte for samfundet i ekstraordinære situationer.
- Hverve egnede værnepligtige til en videre uddannelse og ansættelse i forsvaret.
- Hverve egnede værnepligtige til gennemførelse af en befalingsmandsuddannelse og egnede befalingsmænd til gennemførelse af en officersuddannelse.
- Hjemsende gode ambassadører for forsvaret.

Derudover støtter V Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet og andre med vagttjeneste, uddannelse af erhvervspraktikanter samt hoftjeneste. Bataljonens fastansatte personel deltager derudover i operativ og anden efteruddannelse.

Det er V Uddannelsesbataljons politik, at tjenesten skal være præget af virkelyst, ansvarsglæde og løbende udvikling af såvel uddannelsen som personellet.
Det er således et mål, at tjenesten opleves relevant og udfordrende for både det værnepligtige personel, som den fastansatte kadre.
V Uddannelsesbataljon har traditionelt en høj rekrutteringsprocent til forsvarets uddannelser med fokus på reaktionsstyrkeuddannelsen.
En tilrettelæggelse og gennemførelse af værnepligtsuddannelsen, så det giver de værnepligtige gode forudsætninger for at træffe et oplyst valg i forhold til tjeneste ud over værnepligten har derfor prioritet ved Uddannelsesbataljonen.