Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Fremstilling for Regiments chefen 
RC frenstilling
RC har lige hilst på 1 KMP og skal nu til at hilse på LIV KMP
 
21-02-2014 - kl. 13:25
Af OS M.G. Larsen
 

Fremstilling af V GHR for RC

Fredag den 21 februar 2014 havde V GHR, mulighed for at vise BTN frem for Regimentschefen ved den tilbagevendende fremstilling af de nye VPL.

Dagen startede med hård eksercitstræning, så KMP ville være klar til fremstillingen. Efter indøvelsen bevægede KMP sig mod plænen foran bygning 7, hvor fremstillingen skulle forgå. KMP kom hurtigt på plads og var klar til, at BTN skulle tage kommandoen. KMP blev rettet af og meldingerne blev givet til BTHCH. Soldaterne var spændte som buer, og var klar til at udføre enhver kommando hurtigt, eksplosivt og præcist. Herefter overtog BTNCH kommandoen og et trompeter kommando fra HESK var som altid klar til tiden.

RC fremstilling

BTN blev rettet af og kommanderet til at se til højre. Regimentschefen kom ud af bygning 7 og trompeterne spillede Regimentschefens signalmarch. Regimentschefen tog imod meldingen fra BTNCH og gik i gang med inspektion af BTN. De VPL kiggede Regimentschefen i øjnene, da han inspicerede og smækkede hovederne på plads tre mand efter. Efter Regimentschefens inspektion fik BTN lov at røre. Regimentschefen talte til soldaterne, og forklarede hvilket ansvar, der lå hos de unge mænd og kvinder, idet de nu var blevet en del af et regiment, som har gode traditioner og en lang historie. Regimentschefen gennemgik hvilke andre enheder, som var en del af regimentet og hvilke opgaver, de står overfor.

Regimentschefen påpegede ligeledes den blå tjeneste, som er ved regimentet, herunder hvilke muligheder, der er for de VPL at komme til at deltage i et fodkommando. Ydermere henledte regimentschefen opmærksomheden til monumentet for de faldne husarer ved bygning 7, og æresvæggen i centrebygningen. Herefter overrakte Regimentschefen, BTNCH forsvarets medajle for international TJ i Afghanistan.

RC fremstillingRC fremstillingRC fremstilling

Slutteligt befalede Regimentschefen trompeterne til at spille Gardehusarregiments signalmarch, fantastisk udført af trompeterne.

Terror in Hostes”