Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
19. september 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Staben ved V Uddannelsesbataljon  

BTN mærkeV Uddannelsesbataljon har en oberstløjtnant som chef. Til at hjælpe sig har bataljonschefen en fast stab, som består af:
- en næstkommanderende
- en administrationsbefalingsmand og to stabs- og kontorhjælpere (administrationssektionen (ADMSEK)),
- en uddannelsesofficer (uddannelsessektionen (UDDSEK)), samt
- en materielbefalingsmand og en stabs- og materielhjælper (materielsektionen (MATSEK)).
Derudover er der en feltpræst (indgår i ADMSEK), der bliver indkommanderet ved særlige lejligheder for at gennemfører en gejstlig tjeneste 

Stabens opgaver er, ud over at vejlede og rådgive bataljonschefen at:
  • Planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelsen ved bataljonens uddannelseskompagnier.
  • Varetage og koordinere administrative og logistiske opgaver i relation til uddannelsens gennemførelse.
  • Formidle og koordinere administrativ og logistisk støtte fra eksterne myndigheder.

For at fastholde det operative uddannelsesniveau, deltager nøglepersonel i 2. brigades føringsuddannelse.

Staben deltager endvidere i diverse møder/seminarer ved Gardehusarregimentet, 2. Brigade samt eksterne myndigheder/skoler.

C.E. Poulsen
oberstløjtnant
Bataljonschef