Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Midtvejsarrangement ISAF hold 5 
Midtvejsarrangement lørdag den 28. juni for MEKINKMP(PIR)/ISAF hold 5.
03-07-2008 - kl. 10:45

Regimentet gennemførte lørdag den 28. juni et velbesøgt midtvejsarrangement for pårørende til personer der er udsendt med MEKINKMP(PIR)/ISAF hold 5, hvor 135 voksne og 25 børn deltog i arrangementet på Antvorskov Kaserne.

Kompagnichef - Major Morten Møller
Kompagnichef - Major Morten Møller

Regimentet var blandt andet vært med kaffe, brød og let frokost, hvor snakken gik mellem de pårørende.

Kompagnichefen, major Morten Møller var hjemme fra Afghanistan for at orientere de pårørende, så de kunne se og høre om forholdene for kompagniet i Helmand samt få stillet  og få svar på de spørgsmål de måtte sidde inde med.

Pårørende får orientering af Major M. Møller
Pårørende får orientering af Major M. Møller

Familienetværket og Garnisonsstøtteelementet havde arrangeret aktiviteter for børnene, der tegnede billeder af soldaterne i kompagniet.
Kompagnichefen fik overleveret billederne og har lovet at aflevere billederne til de forventningsfulde fædre/mødre når han er tilbage i Afghanistan.

Pårørende får orientering af socialrådgiveren
Pårørende får orientering af  socialrådgiveren  

Ud over kompagnichefen orienterede socialrådgiveren, Familienetværket, Kammeratstøtteordningen og kontaktofficereren om støttemulighederne for pårørende og soldaterne, når de vender hjem i august.