Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
02. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Generalforsamling 
Sjællandske Livregiments Soldaterforening indkalder til den ordinære generalforsamling.
03-03-2006 - kl. 06:16

Sjællandske Livregiments Soldaterforening indkalder til den ordinære generalforsamling torsdag den 16. marts 2006 kl. 19:00 i Peter Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne.

Generalforsamling

Dagsorden ifølge lovene.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 6. marts 2006.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et enkelt men godt traktement. Tilmelding af hensyn traktementet, skal ske til formanden Helmer Christensen tlf. 58584255 eller mobil 40175664 senest den 14. marts 2006.

Vel mødt.