Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
31. marts 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Hærens Linieofficerskorps Jubilæumsfond og Hærens Regimenters Hjælpefond 
Hærens Operative Kommando skal henlede opmærksomheden på, at der er mulighed for at søge om og/eller indstille til legatportion fra nedenstående legater.
24-02-2006 - kl. 06:02

Hærens Regimenters Hjælpefond

I Hærens Regimenters Hjælpefond er et antal legatportioner til rådighed i 2006.

Legatet kan tildeles hærens faste personel (officerer, sergent- og konstabelgruppen) efter ansøgning og/eller indstilling.

Hærens Regimenters Hjælpefond har følgende formål:

  • At understøtte fastansatte, der er invaliderede i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten eller til understøttelse af efterladte, der har mistet en forsørger i forbindelse med ulykke i tjenestetiden.
  • At belønne fastansat personel, der i særlig grad har udmærket sig i tjenesten ved rednings- indsats, hvor menneskeliv eller værdier har været i fare, også selvom indsatsen ikke lykkedes.
  • At belønne fastansat personel, der har varetaget opgaver i udlandet, herunder personel udsendt til udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver.

Ansøgninger, med myndigheders påtegning, samt indstillinger skal sendes til:
"Hærens Regimenters Hjælpefond"
Hærens Operative Kommando
Postboks 59
7470 Karup J

Ansøgninger/indstillinger skal væres Hærens Operative Kommando i hænde senest 27. marts 2006.

Hærens Linieofficerskorps Jubilæumsfond

I Hærens Linieofficerskorps Jubilæumsfond er et antal legatportioner til rådighed i 2006.

  • Hærens Linieofficerskorps Hjælpefond har følgende formål:At støtte studier af militære emner og udgivelse af arbejder vedr. sådanne emner.
  • At påskønne officerers fortjenestefulde virke inden for hærens rammer.
  • At påskønne personer i hæren, der under faretruende situationer har udvist stort mod og beslutsomhed.

Indstillinger skal sendes til:
" Hærens Linieofficerskorps Hjælpefond"
Hærens Operative Kommando
Postboks 59
7470 Karup J

Indstillinger skal væres Hærens Operative Kommando i hænde senest 3. maj 2006.