Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
31. marts 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Ordinær generalforsamling på Antvorskov Kaserne 
SNGI afholder ordinær generalforsamling onsdag 26. april 2006.
18-04-2006 - kl. 09:32

Slagelse og Næstved Garnisons Idrætsforening (SNGI) afholder ordinær generalforsamling i auditorium 1 på Antvorskov kaserne, onsdag 26. april 2006, kl. 1500, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formanden aflægger beretning.

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

 4. Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse af forslag 
     træder umiddelbart i kraft.

 5. Fastsættelse af kontingent.

 6. Valg af formand.

 7. Valg af kasserer.

 8. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.

 9. Valg af fire bestyrelsessuppleanter.

10. Valg af 2. revisor.  

11. Valg af 2. revisorsuppleant.

12. Eventuelt.