Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
28. maj 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Åbent hus ved V Uddannelsesbataljon på Gardehusarkasernen lørdag den 14. marts 
 
09-03-2015 - kl. 15:05
Gardehusarregimentets V Uddannelsesbataljon holder åbent hus lørdag den 14. marts 2015.

Åbent hus V Uddannelsesbataljon 14 marts 2014

Pårørende til bataljonens 300 værnepligtige er inviteret til at komme og få et indblik i de værnepligtiges hverdag samt høre lidt om forsvaret. Der vil være stande med materiel og køretøjer som anvendes af de værnepligtige og i internationale missioner. Uniformer og feltrationer kan man prøve, og der vil være forskellige konkurrencer, hvor de værnepligtige kan vise deres færdigheder.
Gardehusarregimentets Historiske Samling er også åben for besøg på dagen, men der er desværre ikke adgang til Hesteskadronen, da den er engageret i det hollandske statsbesøg i uge 12.
Ikke pårørende har også mulighed for at besøge åbent hus, hvor standene og konkurrencerne vil være åbne fra kl. 11 til kl. 1330.

Aktiviteter ved V GHR åbent hus

Der kommer mange mennesker til arrangementet, så følg venligst vagters anvisninger og skiltningen til parkering på kasernen.