Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
25 års Hæderstegn. 
 
26-09-2016 - kl. 13:51

Regimentschefen havde i dag fornøjelsen af at tildele 25 års hæderstegn til oberstløjtnant Steen og overkonstabel af 1. grad, Glenn.
Ydermere havde regimentschefen mulighed for at lykønske Major Henrik, der i dag fik sit 25 års hæderstegn tildelt af chefen for 2. Brigade, General Jens Garly.
Sidst men ikke mindst, havde regimentschefen den glæde at lykønske Seniorsergent Bjarne, der fik sit 25 års hæderstegn tildelt af bataljonschefen for III Bataljon tidligere på året, da III Bataljon har til huse på Almegårds Kaserne på Bornholm.
Det er en flok rutinerede soldater, der i dag blev hædret for 25 års tjeneste. Herunder et indblik i de militære bedrifter:
Oberstløjtnanten startede sin militære karriere i 1991 ved Slesvigske Fodregiment, og har blandt andet været Kampvogneskadronchef, lærer på Hærens Officersskole, Sagsbehandler i Forsvarsministeriet og ikke mindst både næstkommanderende og nu chef for I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet.
Steen har været udsendt i international tjeneste på SFOR og i Afghanistan.
Majoren startede sin militære karriere i 1989, og har blandt andet været delingsfører for en motoriseret panserværnsraketdeling, lærer på Hærens Officersskole, næstkommanderende ved I/GHR og sektionschef ved 2. Brigade.
Henrik har været udsendt i international tjeneste på SFOR.
Seniorsergenten startede sin karriere ved Danske Livregiment, og har i mange år gjort tjeneste ved Gardehusarregimentet. Bjarne er i dag kommandobefalingsmand ved 1. lette Opklaringseskadron.
Bjarne har været udsendt flere gange i international tjeneste til Afghanistan.
Overkonstabel af 1. grad Glenn startede som værnepligtig ved Gardehusarregimentet i 1990, og har gennem sin karriere bestrid et utal af funktioner som kører på både kampvogn og Infanterikampkøretøj, som Signalmand, Skytte, Kontorhjælper og Forsyningshjælper.
Glenn har været udsendt i international tjeneste på UNPROFOR, SFOR, og i Irak og Afghanistan.
Glenn er i dag forsyningshjælper ved 2/I/GHR.
Gardehusarregimentet ønsker tillykke med hæderstegnet og takker for god og trofast tjeneste.

Tagging frabedes. Mvh. Presseofficeren.

25 års Hæderstegn.