Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
22. september 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
70 år siden skuddene gjaldede på Gardehusarkasernen i Næstved 
 
29-08-2013 - kl. 15:00

29 august 1943

Chefen for Gardehusarregimentet deltog i dag i Gardehusarforeningen for Næstved og Omegns højtideligholdelse af overfaldet på Gardehusarkasernen i Næstved 29. august 1943.
Ved Østrelåge på Gardehusarkasernen i Næstved står en mindesten for PL P.A. Hansen-Nord, som faldt i kamp da tyske enheder angreb kasernen om morgnen 29. august 1943. Det var denne mindesten, der dannede ramme om ceremonien.    

29 august 1943

Mens Gardehusarforeningernes estandart og fane blev ført ind, spillede tre trompetere fra regimentets hesteskadron ”Estandartmarch”.  Anders Henriksen, formand for Samvirket, berettede om hændelserne på den skæbnesvangre dag in 1943, inden chefen for Gardehusarregimentet lagde en krans ved mindestenen. Regimentschefen holdt en kort tale, hvori han trak paralleller frem til moderne tids tab af husarer i Afghanistan og vigtigheden af at holde vores faldne soldater i erindring.
Efter ceremonien blev der lagt blomster ved to andre mindeplader på kasernen, som ærer to andre husarer, der er faldet under den tyske besættelse.
Efter højtideligholdelsen inviterede Gardehusarforeningen for Næstved og Omegn på en kop kaffe på Hjemmeværnsgården i Kalbyris, hvor mange historier fra tidligere tider blev fortalt og genfortalt i en hyggelig atmosfære.