Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Afsked med en af de store 
Fredag den 25. april 2014 holdt major Tommy Rasmussen afskedsreception i Parolesalen på Gardehusarkasernen
29-04-2014 - kl. 17:33

Major Tommy Rasmussen og fru Birthe

Fredag den 25. april 2014 holdt major Tommy Rasmussen afskedsreception i Parolesalen på Gardehusarkasernen. Den ellers rummelige sal havde dårligt nok plads til de mange fremmødte, der var kommet for at udstrække deres tak til og tage afsked med en af Gardehusarregimentets længst tjenestegørende officerer.

Gæsterne ankommer

Det var afslutningen på en alsidig, 40-årig karriere i forsvaret, der har set major Rasmussen arbejde i hen ved alle slags stillinger lige fra infanterikompagnier og garnisonsværksteder til Hærens Materiel Kommando, Hærens Officersskole og Forsvarskommandoen. De seneste fire år har major Rasmussen bestridt funktionen som chef Gardehusarregimentets Garnisons Støtteelement, hvor han har leveret et ualmindeligt godt og samvittighedsfuldt stykke arbejde.

Gæsterne ankommer

Det har været en periode, der i høj grad har været præget af regimentets intense operationstempo i Afghanistan, og major Rasmussen har i denne sammenhæng været en utrættelig drivkraft bag varetagelsen af regimentets forpligtelser over for såvel dræbte og tilskadekomne husarer såvel som for disses efterladte.

Regimentschefen holder afskedstalen

Major Rasmussen har målrettet arbejdet på at få forbedret forholdene for soldaterne ved garnisonen, og har i denne anledning været central i bygningen af såvel nye kompagniområder til regimentets soldater som nye styre- og bremseanlæg for regimentets køreinstruktører.

Tommy Rasmussen får overrækt forsvarschefens afskedsbrev

Major Rasmussens grundige og resultatorienterede arbejde vil være savnet ved Gardehusarregimentet, og vi ønsker ham alle et lykkeligt otium.