Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Chefen for 1. Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet takker af 
Tekst af KN B.K. Berthelsen
Foto af OKS-1 J.W. Christensen Jürs
15-01-2015 - kl. 12:32

Regimentschef Oberst Tommy M. Paulsen og Chef 2. Brigade Brigadegeneral Jens Garly takkede Oberstløjtnant Jørn Christensen for s
Regimentschef Oberst Tommy M. Paulsen og Chef 2. Brigade Brigadegeneral Jens Garly takkede Oberstløjtnant Jørn Christensen for sin indsats som bataljonschef for 1. Panserinfanteribataljon.

Efter tre og et halvt gode og udfordrende år i chefstolen ved 1. Panserinfanteribataljon (I/GHR) er det tid til nye udfordringer for oberstløjtnant Jørn Christensen.
Oberstløjtnant Jørn Christensen fortæller, at han er glad for sine 3½ år som chef for I/GHR. Det har været i en tid, der har været præget af forsvarsforlig, hvor bl.a. den nye HR-strategi er blevet implementeret, men også i en tid, hvor de sidste kampenheder kom retur fra Afghanistan og hæren overgik til at uddanne Reaktionskampgrupper(RKG). Netop RKG har været omdrejningspunkt for tjenesten ved I/GHR, hvor bataljonen først udgjorde RKG 2013-II og i forlængelse af denne periode har uddannet sig til og er blevet certificeret til at udgøre RKG 2015-I. Det har været en travl periode, men CH/I/GHR slår fast, at han synes, at det er gået godt med bataljonen i løbet af den lange chefperiode. Bataljonen er således i beredskab lige nu og den afgående Bataljonschef har lavet en aftale med sin kommende arbejdsgiver, at hvis bataljonen bliver aktiveret inden en ny chef er udpeget, så er det med Jørn i chef PMV’en.
Hvad har været det mest udfordrende i din chef-periode?
”Det har været, at hele systemet rundt om en har skulle tilpasse sig, som følge af de ændringer, som forliget har medført, men samtidig har vi skulle holde et højt uddannelsesniveau både kvantitetsmæssigt men også kvalitetsmæssigt. Vi har med en forholdsvis stor personelomsætning skulle være klar på kort tid.”, fortæller Jørn. CH/I/GHR fortsætter med at fortælle, at også ændringen fra at være indsat i Afghanistan til at skulle overgå til fuldspektrumsopgaver med gammeldags BSO-tjeneste eller udvigende kamp har været en udfordring at få omvendt soldaterne til. Nogle af soldaterne kom jo fra to til fire udsendelser til Afghanistan og Irak og alle de ting, som de har behersket ud til fingerspidserne, var nu ikke lige så meget værd i den nye uddannelsescyklus.

CH/I/GHR i aktion under øvelse Noble Ledger i Norge.
CH/I/GHR i aktion under øvelse Noble Ledger i Norge.

”Uddannelsen har kørt i et meget højt tempo og de ting som RKG skal beherske efter kun et års målrettet uddannelse er mange, så der er blevet prioriteret og nogle af områderne er der måske nok blevet skøjtet lidt hurtigt hen over til frustration for nogle af soldaterne”, fortæller Jørn. Det har dog ikke været muligt at presse mere uddannelsestid ud af året end BTN har gjort, hvilket udbetalingen af merarbejde vidner om med en firedobling fra 2013 til 2014. Der har ikke kun manglet uddannelsestid fortæller CH/I/GHR, men også administrationstid er en mangelvare, da implementeringen af den nye HR-strategi har betydet, at mange opgaver er blevet skubbet nedad, men der er ikke fuldt ekstra ressourcer med. 
”At integrere de forskellige specialer i RKG har været det mest spændende.”
”Enheder fra GHR har kun udgjort ca. 400 mand ud af de 900 mand i RKG og det mest spændende og selvfølgelig også udfordrende har været at få integreret alle specialerne, så der har været en vi-følelse inden for RKG”, fortæller Jørn. Han fortsætter og siger, at når enhederne fra Ingeniørregimentet så kommer og spørger om de også må få eller købe nogle I/GHR t-shirts, så tænker man, at det ikke går helt skidt med at få integreret alle i RKG.

Den udvidede stab samlede under koordination forud for øvelse.
Den udvidede stab samlede under koordination forud for øvelse.

Øvelser med udenlandske enheder har været en god målestok.
På en del af øvelserne har der været deltagelse af udenlandske enheder eller bataljonen har været en del af en udenlandsk øvelse. Disse øvelser ser CH/I/GHR tilbage på som nogle af de bedste oplevelser som chef. Her har han nemlig kunne konstatere, at på trods af de vanskelige vilkår, så er bataljonen og kompagnierne fuldt på højde med eller bedre end de udenlandske samarbejdspartnere. CH/I/GHR kommer med forklaringen om, at de danske soldater qua vores uddannelse i det danske skolesystem og den videre skoling i hæren er mere selvkørende og er bedre til at tænke i næste skridt hele tiden. ”Så kan man godt være bekendt at give stafetten videre til en ny bataljonschef”, siger CH/I/GHR
”At reducere personelomsætningen er BTN største udfordring fremadrettet”
CH/I/GHR fortæller, at til marts 2015 så forventer han, at de to kompagnier med infanterikampkøretøjer skifter 7-8 af kommandørerne på infanterikampkøretøjerne og det betyder, at der skal gennemføres ny uddannelse på vognene, i gruppen og i delingen.
For at vi skal få et højere uddannelsesniveau ude i kompagnierne, så er der behov for at vores soldater, befalingsmænd og officerer bliver længere tid i deres stillinger. Især hos befalingsmændene er det vigtigt, da de er stammen for at få enhederne til at virke optimalt.
Husk at fejre vores sejre!
En af de ting som CH/I/GHR har indført er en portvinsfeltkasse og senest en champagnefeltkasse. De bliver brugt, når bataljonen husker at stoppe op og fejre et godt resultat, når en af deres soldater har jubilæum eller kommer hjem fra mission. Bataljonschefen fortæller, at han synes det er vigtigt, at vi husker at fejre vores sejre. En anden ting der også er vigtig er opbyggelsen og vedligeholdelsen af korpsånd inden for enhederne. Korpsånden ser Jørn mest forankret ude ved kompagnierne, da det er svært at opnå det samme tætte tilhørsforhold imellem bataljonen og kompagnierne og kompagnierne på tværs. Bataljonen prøver dog hele tiden at få skabt de bedste relationer på tværs i bataljonen og det gøres bl.a. med det månedlige bataljonsløb, som er et løb på min. 9,1 km, hvor der ud over det sociale også er plads til en intern konkurrence ved bataljonen.
Samarbejde mellem BTN-REG og BDE har været godt.
”I/GHR er en Husar-bataljon og vi ser os selv som en Husar-bataljon og jeg synes det har fungeret godt at have 2. Brigade som operativ foresatte enhed og så have et godt samarbejde med Gardehusarregimentet, som skal fortsætte med at være bindeled til alle styrelserne på Kasernen for at tilvejebringe de bedst mulige uddannelsesvilkår for soldaterne. Gardehusarregimentet gør også et godt stykke arbejde for at varetage de bløde værdier og traditionsplejen ved regimentet.”, fortæller Jørn

CH/I/GHR har også deltaget til hest under Gardehusarregimentets hoftjeneste.
CH/I/GHR har også deltaget til hest under Gardehusarregimentets hoftjeneste.
 
Hvad skal dit råd være til din efterfølger?
”Nyd tiden, den går hurtigt. Det er nogle dygtige og motiverede soldater, som vi har ved I/GHR, så det er bare om at nyde det. Brug så lidt tid bag skrivebordet som muligt og kom ud til soldaterne. Det er der en bataljonschef og kompagnichef hører til.”, slutter den afgående bataljonschef.
Gardehusarregimentet siger Jørn tak for indsatsen som CH/I/GHR og held og lykke med sin nye tjeneste ved Værnsfælles Forsvarskommando som sektionschef i koordinationsafdelingen ved Udviklings- og Koordinationsstaben, som bl.a. er ansvarlig for oplæg til det næste forsvarsforlig. 

For en kort stund vil kontoret ved I/GHR være tomt ind til en ny bataljonschef bliver udvalgt.
For en kort stund vil kontoret ved I/GHR være tomt ind til en ny bataljonschef bliver udvalgt.

Faktaboks:
Navn: Jørn Christensen
Født: 1968
Været CH/I/GHR siden d. 1. juli 2011.
Udsendelser: NK/STKMP på SFOR hold 3, KC/STKMP på SFOR 7, EC på SFOR 12 i Bosnien og CH/STELM/UK på ISAF 3 i Afghanistan.
Gift og bor i Næstved.
Fremtidig tjeneste: VFK som SEKCH KOORAFD ved Udviklings- og Koordinationsstaben

Oberstløjtnant Jørn Christensen takker af som bataljonschef for 1. Panserinfanteribataljon.
Oberstløjtnant Jørn Christensen takker af som bataljonschef for 1. Panserinfanteribataljon.