Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Chefen for Hærstaben besøger Gardehusarregimentet og 2. Brigade. 
Tekst af: PL Kreiner
Foto af: OKS-1 Jürs og PL Kreiner
03-03-2016 - kl. 09:13

Generalmajor H.-C. Mathiesen blev traditionen tro modtaget af regimentets Estandartkommando og trompeterkorps.

CH HST Besøg ved GHR og 2. BDE

Efter et kort ”office call” overværede generalen uddannelse i terrænet ved hesteskadronen, 2/I/GHR og Livkompagniet ved V/GHR. Uddannelsen bød på basic search og delingen under fremrykning.

Besøg i felten

Besøg i felten

Besøg i felten

Generalen besøgte også stabskomapgniets KSN og drøftede bl.a. bataljonens føringskoncept.

Besøg i felten

Dagen sluttede med en orientering iom hærens forhold og fremtidige opgaver, samt en understregning af en travl hverdag med et omfattende opgavekompleks.
Hærchefen benyttede også lejligheden til at udlevere sin mønt til KN Søren fra 2. brigade, som påskønnelse for KNs store indsats ved brigaden.

CH HST taler i TEA

Udlevering af CH HST mønt