Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Den nye Træningsvejleder er landet! 
 
20-03-2014 - kl. 10:47

Den nye træningsvejleder, Frederik Sevelsted

Frederik Sevelsted er FSU/Center for Idræts nye Træningsvejleder (TVL) for region Sjælland.

Frederik er uddannet idrætsfysiolog (cand.scient) fra Københavns Universitet og har siden 2006 undervist og vejledt i fysisk træning og præstationsoptimering; herunder kredsløbstræning, styrketræning, specialtræning, selvforsvar, træningsplanlægning, anatomi og fysiologi mv. på hhv. Hærens Officersskole, Flyvevåbnets Officersskole og Politiskolen. Frederik har derudover en militær baggrund som BM ved GHR med en enkelt udsendelse i bagagen (KFOR 9).

TVL region Sjælland skal udover Gardehusarkasernen også yde støtte til Vordingborg kaserne og Flådestation Korsør. TVL opgaver er beskrevet som følgende:
”Træningsvejledernes opgave bliver i al overvejende grad at udføre supervision, assistere og vejlede de Militære Fysiske Trænere (MFT), som er tilknyttet den operative virksomhed, i forbindelse med den missionsforberedende uddannelse samt at assistere FSU, CFI fysioterapeuter i forbindelse med screening, hjemtagning og træning mv. Der er således stor forskel på de opgaver der lå i den tidligere idrætsleder-funktion og de opgaver, der ligger i træningsvejleder-funktionen. Der vil således udelukkende være tale om støtte til de eksisterende lokale MFT – med særlig fokus på støtte til INTOPS, ligesom samarbejdet med FSU, CFI fysioterapeuter skal understøttes og udbygges.”
Der kan læses mere på Center for Idræts teamsite: 

TVL er placeret i BYG 8, RUM 142 S (det gamle IDOF kontor) ved motionsrummet.

Kontaktoplysninger:
Mobil: 50857168
Fiin: FSU-CFI222

Med ønsket om et aktivt og givtigt fremtidigt samarbejde.