Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Det levende – det sansende. 
 
06-05-2014 - kl. 12:06
Veteran Haven er åben.


Mandag den 5. maj 2014 var Danmarks befrielsesdag og en festdag for danske soldater.

Borgmesteren taler til de fremmødte

Denne dag var derfor valgt til at sætte rammen om åbningen af et nyt, ambitiøst projekt for det fortsatte reintegrationsarbejde for danske veteraner. VeteranHaven, der ligger på Brovej 13 lidt vest for Gardehusarkasernen i Slagelse, er en have for danske veteraner, der har til formål at give et frirum for alle de, der måtte have brug for et sted at koble af.

Sanshaven åbnes

Idémanden og primusmotor bag haven, pensionerede major René Pamperin, har ønsket at skabe et fristed med rummelighed, hvor primært veteraner har mulighed for at mærke, føle og opleve – sanse i havens åbne og levende rum. Haven og arbejdet med det levende har gode terapeutiske egenskaber, og kan derved være medvirkende til at hjælpe veteraner gennem tidligere traumatiske oplevelser.

Flaget til tops

Regimentschefen overdrager flaget til Pamperin

For at vise sin støtte til og taknemmelighed for projektet var regimentschef, oberst Tommy Paulsen fra Gardehusarregimentet til stede i forbindelse ved åbningsceremonien sammen med Slagelses borgmester, Sten Knuth. Både regimentschefen og borgmesteren talte i forbindelses med åbningsceremonien og takkede begge major René Pamperin for at have iværksat et så vigtigt projekt. Ved ceremonien overrakte oberst Paulsen ligeledes VeteranHaven et Dannebrog-flag til at vejre over haven fra den nyligt rejste 18 meter høje flagstang.

Trompeterkorpset spiller estandartmarch mens flaget går til tops

Et trompeterkorps fra Gardehusarregimentets Hesteskadron var til stede på dagen og spillede regimentets estandartmarch, mens flaget gik til tops på flagstangen. Efter ceremonien var Haven vært om en lille reception og viste gæsterne rundt i Haven, hvor der er planlagt anlæg af både træer, blomsterbede og dyrehold, alt sammen rammen om veteranernes fortsatte udvikling og reintegration.