Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
22. september 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
En officer vender hjem 
 
17-02-2015 - kl. 14:38
Kaptajn Tobias Flint tiltræder som chef

Der var fredag den 13. februar chef-skifte ved 1. kompagni ved uddannelsesbataljonen. Det er et velkendt ansigt som tiltræder som kompagnichef for 1. kompagni. Det er femte gang, at kaptajn Tobias gør tjeneste ved kompagniet. Han startede tilbage i 2001 som næstkommanderende i en deling og siden har han haft to perioder som delingsfører i kompagniet og senest en periode som næstkommanderende for kompagniet tilbage i 2008, så han kender traditioner og rutiner omkring kompagniet.

1 kompagni II Uddannelsesbataljon

Tobias afløser kaptajn Torben som har fået ny stilling ved Værnsfælles Kommando. Regimentet siger tak for indsatsen til Torben både ved kompagniet og ikke mindst som formand for løjtnantsforeningen, hvor Torben fortsat vil være aktiv, men snart vil give depechen som formand videre.