Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
29. maj 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Fornemt besøg på Gardehusarkasernen 
Tirsdag den 29. april gæstede en delegation på 17 mand fra National Defence University, Pakistan, Gardehusarregimentet og 2. Brigade på Gardehusarkasernen i Slagelse.
29-04-2014 - kl. 17:43

Regimentschefen tager imod gæsterne

Tirsdag den 29. april gæstede en delegation på 17 mand fra National Defence University, Pakistan, Gardehusarregimentet og 2. Brigade på Gardehusarkasernen i Slagelse. De 17 officerer fra henholdsvis Pakistan, Nepal og Kina, er alle er af graderne mellem oberstløjtnant til brigadegeneral, og er ved at gennemføre uddannelsen National Security & War Course. Kurset beskæftiger sig med strategisk planlægning i højere stabe. I denne anledning besøger kurset forskellige lande, for at se hvorledes andre nationers strategiske planlægning udmønter sig operativt.

Dansk materiel gennemses

Chefen for Gardehusarregimentet, oberst T. M. Paulsen, og chefen for 2. Brigade, brigadegeneral J. H. Garly, modtog delegationen klokken 09.00 på kasernen, hvorefter de sammen med oberstløjtnant J. Christensen, der er chef for 1/I/GHR, briefede om regimentets, brigadens og reaktions kampgruppens organisation, opgaver og uddannelse.
Herefter blev delegationen vist rundt på kasernen, hvor de

Der ses på diverse våben

fik forevist danske våben, køretøjer og udrustning, samt kompagniområder og belægningsstuer.

Besøg ved Hesteskadronens ridehus

Et kongeligt islæt
Chefen for Gardehusarregimentets Hesteskadron, major C. P. de Renouard, viste delegationen rundt ved eskadronens faciliteter. Her fik de udenlandske officerer set en anden side af tjenesten ved danske enheder, nemlig den ceremonielle tjeneste udført for Kongehuset. Eskadronens mange opgaver og udfordrende tjeneste interesserede delegationen, der var imponerede over, hvor hurtigt eskadronen kunne opnå resultater, der gør husarerne i stand til at ride for Majestæten.

Afsluttende frokost

Efter rundvisning ved Hesteskadronen var regimentschefen vært for en frokost i Parolesalen, hvor de udenlandske besøgende kunne opleve at spise med et kongeligt islæt. Parolesalens malerier af tidligere konger og regimentschefer gjorde behørigt indtryk på gæsterne. Efter frokosten var der ganske kort tid til udveksling af gaver, inden delegationen drog videre for at afslutte dagens foredragsrækker på Flådestation Korsør.