Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld Indsats. 
 
26-08-2016 - kl. 11:21
Chefen for Hærstaben, Generalmajor Hans-Christian Mathiesen, havde i forbindelse med
 Chefskifteparaden ved Gardehusarregimentet, en særlig erkendelse med til en af regimentets mest erfarne majorer.
Chefen for Hærstaben havde den fornøjelse af kunne overrække Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld Indsats til Major Stig Carlsen.
”Majoren har igennem mange år ydet en forbilledlig indsats for Gardehusarregimentet og derigennem for både Hæren og Forsvaret som helhed.
Majoren yder en sjældent set stor indsats for Gardehusarregimentets historiske arbejde, og han bidrager derved til at Forsvarets historie holdes i hævd.
Majoren bidrager til Officerskorpsets traditionspleje, og han fremstår som rollemodel for yngre officerer.
Majoren trådte til, da Gardehusarregimentet var hårdt pressetaf at have mangefaldne og sårede soldater i Afghanistan. Hans støtte bidrog til, at Forsvaret kunne give de sårede og pårørende den hjælp, de havde brug for.
Major Stig Carlsen indsats er et forbillede til efterlevelse, og fortjener samlet set betegnelsen at være Særlig Fortjenstfuldt for dansk Forsvar”.
Majorens indflydelse og betydning blandt regimentets officerer ses tydeligt, og den har medført den sjældne ære at majoren har fået en af regimentets messevogne opkaldt efter sig.
Gardehusarregimentet ønsker tillykke og takker for den store og betydningsfulde støtte og loyale tjeneste.

Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld Indsats.

Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld Indsats.