Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
29. maj 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Forsvarschefen besøgte Gardehusarregimentet og 2. brigade 
Den 8. april aflagde Forsvarschef, general Peter Bartram, besøg ved Gardehusarkasernen i Slagelse.
09-04-2014 - kl. 09:06

Forsvarschefen bliver modtaget af berednet estandardkommando
Estandartkommandoet modtager Forsvarschefen.

Den 8. april aflagde Forsvarschef, general Peter Bartram, besøg ved Gardehusarkasernen i Slagelse i forbindelse med sin rundrejse til Forsvarets tjenestesteder i Danmark. Generalen blev modtaget af Estandartkommando og Trompeterkorps fra Hesteskadronen samt regimentschefen og chef I. og V. Gardehusarbataljon nede bag voldene.

FC blev vist ind i briefinglokalet
Bygning 30 er landets mest moderne underafdelingsbygning.

Forsvarschefen blev vist ind i briefinglokalet i bygning 31 og modtog her en briefing om bl.a. forligsimplementering og regimentets 400 års jubilæum. Oberstløjtnant Jørn Christensen gav herefter en detaljeret gennemgang af bataljonens opgaver, uddannelse og udfordringer bl.a. i forbindelse med opgaven som reaktionskampgruppe.
Efter briefingen fik Forsvarschefen forevist det Sorte Tårn, kasernens nye bygning, med alle moderne faciliteter inden for bad, omklædning og våbenkamre. Bygningen er et succesfuldt projekt, og skal forventeligt anvendes som skabelon for lignende projekter på andre kaserner. Hertil kommer, at der er projekteret endnu et Sort Tårn på Gardehusarkasernen i løbet af 2014.

FC besøg
IKK CV-9035 forevises.

Selv generaler kan blive våde
Da størstedelen af bataljonernes enheder gennemførte øvelsesaktivitet i det tilstødende øvelsesterræn, blev Forsvarschefen, efter et besøg ved STKMP/I, kørt ud i terrænet for at møde husarerne i deres rette element. I rivende vind og silende regnvejr fik generalen forevist såvel finskytternes arbejde som en IKK-gruppes afsiddede virke. Forsvarschefen fik mulighed for at tale med både personel og førere om deres daglige arbejde, og det materiel de anvender til at løse deres opgave. 


Soldaterne fortalte om den afsiddede IKK-gruppes kamp
Soldaterne fortalte om den afsiddede IKK-gruppes kamp.

Efter besøget ved enhederne var regimentschefen vært ved en kort arbejdsfrokost i Hesteskadronens messevogn. Her fik forsvarschefen overrakt regimentets nye slips og adjudanten fik 400 års kalenderen, så han kunne føre aktiviteter ind i forsvarschefens kalender – hvis der var plads.