Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
GHR 399 årsdag 
 
18-11-2013 - kl. 09:57

Gardehusarregimentet fylder 399 år.

Fredag den 15. november, mens solen kæmpede en tabt kamp for at skinne gennem skyerne, sang regimentschefen for ved flagstangen foran mindeanlægget på Gardehusarkasernen i Slagelse. I tråd med traditionerne sang næsten hundrede repræsentanter fra regimentet og 2. BDE "I Østen Stiger Solen Op" og ønskede hinanden tillykke med fødselsdagen. I mellemtiden var I og II bataljon ved at gøre sig klar til et nyt tiltag og kommende tradition ved regimentet – et fødselsdagsløb rundt omkring øvelsesterrænet. I det barske vejr kastede over 200 husarer sig kort efter ud i et halsbrækkende løb til ære for 399 år med kækhed og holdning.

Efter løbet samledes regimentet til årsdagsparade. Regimentschef, Oberst Tommy Paulsen, talte til de mere end 700 Gardehusarer og opsummerede et år med mange aktiviteter. Obersten sendte en hilsen til de Gardehusarer der fortsat er tjenestegørende som kernebidrag i ISAF hold 16, takkede sine stående styrker for en fremragende indsats, bemærkede Hesteskadronens indsats for Kongehuset og tilskyndede de værnepligtige fra V bataljon til at færdiggøre deres værnepligt med ildhu og ivrighed. Obersten mindedes de 15 faldne soldater GHR har mistet i Afghanistan – og lagde to kranse ved mindeanlægget til tonerne af "Kongernes Konge". Herefter uddelte RC legater til forskellige Gardehusarer i alle grader, der havde udmærket sig i årets løb.

Efter paraden var regimentet vært om en fødselsdagsreception i Teatersalen. Her samledes Gardehusarregimentets faste personel til uddeling af flere legater til både civilt ansatte såvel som officerer, befalingsmænd og konstabler, inden regimentet bød på både sandwich, varm kakao, sandwich og lignende lækkerier i dagens anledning.

Til slut ønskedes alle tillykke fødselsdagen, der, som traditionen byder, sluttede med en halv fridag til alt personel.

Se billeder her