Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
29. maj 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Gamle dyder på gamle flasker 
Foto og tekst ved MG Farum 1. DEL 1/V-GHR
31-03-2014 - kl. 14:34

Feltøvelse 2

Deligng klar til kamp

Tirsdag d. 25 marts påbegyndte vi vores anden feltøvelse, her halvvejs i værnepligtsholdet. Taskerne var pakket med alle de nødvendige stumper og som sædvanligt, startede dagen med ’klar til kamp’, hvor vi fik udleveret ammunition, blev sløret og fik kontrolleret at alt vores grej var i orden. Da feltøvelsen ikke skulle foregå i eget terræn, men i Kulsbjerg lavede vi en forskydning på lastbiler fra Slagelse til Vordingborg, inden øvelsen for alvor gik i gang.

Solen skinnede da vi ankom til Kulsbjerg øvelsesterræn kl. 1015. Først stod den på uddannelse i overdagningsområde (ODO). Vi lærte, hvad et ODO er, og hvordan det benyttes. Efter teorilektionen gik vi først ud og indøvede indrykning i ODO i grupperammen, inden vi som deling skulle lave indrykning i det ODO, vi skulle overnatte i.

Indtagelse af feltration

Med kort i hånden førte vores delingsfører (DF) os frem til vores ODO. Som vi havde øvet i grupperne, sluttede vi tæt op i formationen, inden vi rykkede ind på slangen i ODO’et. Først rundt i ring til forreste mand mødte bagerste mand, så holdt og til sidst at knæle ned og sikre ud i det omkringliggende område.
Vi fik hurtigt opsat bivuakker og modtog teori i patruljetjeneste. Om natten skulle vi gennemføre øvelsens første operation – angreb på Objekt Hvid.

Anvisninger af stillinger

Angreb på objekt
Onsdag morgen kl. 0400 stod vi klar til at forlade ODO’et, med alle vores stumper på ryggen. Ruten var tegnet ind, så der var ingen tvivl om, hvordan vi skulle gå til værks. Ubesværet marcherede vi af sted mod vores KFO – klargøring før objekt. Da vi ankom, aflagde vi vores stumper og fortsatte mod mål hvid. Da målet var rekognosceret gik angrebet i gang. 2. og 3. gruppe gik i stilling som støttegrupperne, 4. gruppe sikrede ud mod vejen for at være sikker på, at der ikke kom flere køretøjer frem og 1. gruppe, angrebsgruppen, kunne gå til værks. Det lykkedes dem at sprænge bilerne og den fundne morter. Opgaven var løst.

Klar til kamp

Kamp fra stilling
Torsdag morgen var vi klar til at blive angrebet. Kompagniets observationspost meldte til vores delingsfører, at der var fjendtlige styrker på vej mod os – infanterister og køretøjer. Vi fik ordre på at besætte stillingerne og fik ordre på at gennemføre det indøvede ildoverfald. Min egen gruppe lå klar til at nedkæmpe fjendens hovedstyrke, der kom fra en anden retning end opklaringsstyrken. 1. og 2. gruppe åbnede det første ildoverfald og fik nedkæmpet opklaringsstyrken. Kort tid efter kom en hel deling i sigte i skovkanten. Vi fik ordre til at skyde, og en efter en faldt de om. Vi endte altså med at have to gode ildoverfald og nedkæmpede fjenden.
En virkelig fed oplevelse at afprøve med rigtige momenter. Personligt følte jeg, at jeg fik et bedre indblik i, hvordan en rigtig kamp bliver gennemført, og hvordan fjenden slører sig.

Okalke

Alt i alt en god feltøvelse trods lidt regn og kulde selvom sergenterne påstod, at det på intet tidspunkt havde været dårligt vejr. Feltøvelsen var dog ikke slut før alt var vedligeholdt, hvilket godt kan tage sin tid når man er træt efter en hård øvelse.