Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Gardehusarer markerer slag i København 
Foto og tekst ved
Peter Topp Engelsted Jonassen
Oberstløjtnant
24-02-2014 - kl. 12:45

I anledning af, at Gardehusarregimentet i  år fejrer 400 året for dets oprettelse, tirsdag den 11. februar 2014 kl. 11 blev der nedlagt en krans ved mindesmærket i ”Kongeporten” ved Christiansborg Slot.

Gardehusarer markerer slag i Kjøbenhavn

Kransenedlæggelsen skal markere, at regimentet natten mellem den 10. og 11. februar 1659 deltog i forsvaret af København, da den svenske hær angreb. Denne deltagelse medførte tildelingen af et af i alt 16 fane- og estandartbånd regimentet har modtaget i sin 400-årige historie.

Husarerne, der nedlægger kransen ved Christiansborg Slot, har følgeskab af trompetere i galla fra Gardehusarregimentet i Slagelse.

Gardehusarregimentets historie kan føres tilbage til Christian IV’s oprettelse af en national milits på ca. 4.000 fodfolk  den 17. november 1614. På Sjælland blev der udskrevet et kompagni på 200 "knægte" samlet under navnet Sjællandske Kompagni af Skånske Regiment.

Igennem de følgende mange århundrede år er regimenter blevet oprettet, nedlagt og sammenlagt.

Den seneste sammenlægning fandt sted den 1. januar 2001, hvor Gardehusarregimentet blev lagt sammen med Danske Livregiment og Sjællandske Livregiment på Antvorskov Kaserne i Slagelse.

Slaget i kjøbenhavn

Gardehusarregimentet kan således fejre 400 året for sin oprettelse den 17. november 2014.