Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Antvorskov Kaserne 40 år d. 10. maj 2015, og under fortsat udvikling. 
Af: OKS-1 Thomas Kjærgaard
07-05-2015 - kl. 11:18

Planlægningen af opførelsen af Antvorskov Kaserne nu Gardehusarkasernen begyndte allerede 31. maj 1945, men der gik næsten 30 år og mange overvejelser før byggeriet begyndte på Antvorskovs hovedparcel og Charlottedals jorder.
Slagelse Kaserne, som var placeret inde i byen, manglede kapacitet og det var årsagen til, at Regimentet måtte have afdelinger fordelt over det meste af Sjælland. Slagelse Kasernes administrationsbygning blev i efteråret og vinteren 1961 – 1962 ombygget til Kommandobygning. Det var nødvendigt, da Region V og Sjællandske Livregiments Stab flyttede til Slagelse den 1. marts 1962. Det var trange forhold at arbejde under. Regimentets materielkontorer var der ikke plads til i administrationsbygningen, det var derimod den gamle bøssemagerbygning der blev indrettet til kontor for regimentets depot -, motor-, og ammunitionskontor..  Selv om der blev gjort en ihærdig indsats for, at kasernens bygninger blev holdt intakte, så måtte man i 1967 erkende, at træbarakker der var opført i 1913 var livsfarlige som belægningsstuer. Efterhånden var det tydeligt, at enten skulle der opføres nye bygninger, eller man skulle bygge en helt ny kaserne. Det var med en vis vemod, at beslutningen om en ny kaserne blev taget. Tiden var løbet fra Slagelse Kaserne efter blot 62 år. Den 10. maj 1975, den dag Antvorskov Kaserne blev indviet, var sidste dag, flaget blev halet ned på Slagelse Kaserne. En ny æra skulle til at begynde.

Antvorskov kaserne 1975, centerbygningen   Antvorskov Kaserne 1975
   Antvorskov Kaserne 1975, Centerbygning                              Antvorskov Kaserne 1975

Antvorskov Kaserne blev tegnet i modernistisk stil af arkitekt Holger Sørensen fra Forsvarets Bygningstjeneste. Kasernen blev bygget som en søsterkaserne til Skive Kaserne.  Den blev bygget 1972 -1974, og var klar til indvielse 10. maj 1975. På åbningsdagen var der stor interesse for at besøge den nye kaserne, da 5.000 – 7.000 personer var på forbi til indvielsen.
 
Panserbataljonen fra Næstved ankommer 10 maj 1975  Antvorskov Slot
    Panserbataljon fra Næstved ankommer 10. maj 1975                           Antvorskov Slot

Efter færdiggørelsen af kasernen i 1975, blev Sjællandske Livregiments enheder, det tidligere 4. Regiment, overført fra Slagelse og Roskilde kaserner (stabskompagni), samt en panserbataljon fra Næstved Kaserne.   
Navnet Antvorskov
Antvorskov som stednavn, kan føres tilbage til det berømte Johanniterkloster som blev stiftet i året 1164 af Kong Valdemar 1. Klosteret lå ca. 1 km nord for Antvorskov kaserne og blev i 1580 ombygget af Frederik 2. til et anseligt kongeslot. Han nød at opholde sig på slottet, ikke mindst på grund af de gode jagtmuligheder. Frederik den 2. døde på Antvorskov slot i 1588.
Derefter blev Antvorskov lensmandsbolig og siden sæde for den stedlige amtmand. Under svenskekrigene 1640 – 1720 gik det hårdt ud over bygningerne, hvor bønderne hentede byggematerialer fra ruinerne.
I 1774 blev slottet sat på auktion tillige med hovedgården Pebringe, og solgt for 175.523 rigsdaler. Den ny ejer, finansråd Koes, lod kirken nedbryde og opførte af materialet gården Falkensteen i stedet for det nedlagte Pebringe. 1794 solgte han det samlede gods til grev v. Dernath.
Antvorskov Hovedgård blev købt af Constantin Brun. Han anlagde alléen ind til Slagelse, og han udstykkede i 1806 nogle mindre gårde uden hovedgårdsstatus og solgte dem for 832.000 rigsdaler: Charlottedal, Augustadal, Idagård og Carlsgård, opkaldt efter hans børn. Navnene går igen i de skovparceller, der afgrænser øvelsespladsens østgrænse.
Bygningen Charlottedal er stadig en del af kasernens område den dag i dag.
I 2011 ændrede man navn fra stedområdet Antvorskov til at tage navn efter Gardehusarregimentet, som har deres tjeneste på Gardehusarkasernen.
 
Kort over Antvorskov Kaserne med bygninger og vejnavne 1975
                                 Kort over Antvorskov med bygning og vejnavne 1975

Udvalgte navne på Gardehusarkasernens veje og pladser.
Charlottedals Alle Navn efter det gamle gods Charlottedal
Christian IV’s Alle Navn efter den konge under hvilken regimentet er oprettet
Frederik VI’s Alle Navn efter den konge som i sin regeringstid var chef for regimentet.
Peder Aalborgs vej Navn efter den kaptajn som var den første chef for Sjællandske Kompagni i 1614
Johannittervej Navn efter den munkeorden som i 1164 grundlagde Antvorskov kloster.
Brigadevej Navn efter Den danske Brigade i Tyskland efter anden Verdenskrig.
Løveporten Navn efter de tre sjællandske løver, der er Sjællandske Livregiments regimentsskjold.

Sællandske Livregiments Mindevæg 1975 
Sjællandske Livregiments Mindevæg 1975

Gardehusarkasernen er løbende blevet moderniseret.
Gardehusarkasernen er med fremme i mange henseender, men de historiske rødder ses stadig rundt på kasernens område.
Ud over vej- og pladsnavne på kasernens område, ses de gamle bygninger fra Charlottedal, som et tydeligt bevis for de historiske rødder omkring kasernen.
På kasernen er museet Historisk Samling endnu et eksempel på det historiske islæt, der er til stede på kasernen. Nord for flagstangen er mindeanlægget. Den indeholder munkesten fra det gamle Antvorskov slot, og mindetavler med navne på regimentskammerater, der mistede livet under 2. verdenskrig.
Gardehusarkasernen har udviklet sig gennem tiden. Der er moderne værkstedsfaciliteter til vedligeholdelse af de pansrede køretøjer, køkken og cafeterieområde er blevet moderniseret og en køreskole er kommet til. Hesteskadronen og deres 75 heste fik ifm. flytningen fra Næstved til Slagelse helt nye stald- og ridefaciliteter i 2002. Senest er bygget første del af tidssvarende opbevarings-, omklædnings- og badefaciliteter til de professionelle soldater og yderligere nybyg er planlagt.
Med fortsatte investeringer i Gardehusarkasernen og et stort øvelsesterræn i tilknytning til kasernen er der ingen tvivl om, at kasernen i de næste mange år fortsat vil være en del af den danske hær.

Slagelse før opførelse af Antvorskov Kaserne 
Slagelse før opførelse af Antvorskov Kaserne