Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
29. maj 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Gardehusarregimentet adopterer skoleklasse. 
Gardehusarregimentet indgår i Relationsnetværkets initiativ Virksomheder adopterer skoleklasser og har adopteret en 7. klasse fra Vemmelev Skole
24-02-2015 - kl. 09:48

7 B venter på paraden starter
7. B venter på at paraden går i gang.

For at byde klassen og eleverne velkommen til Gardehusarregimentet var de også inviteret med til paraden i anledning af de nye værnepligtiges start ved regimentet. 
Eleverne havde et spændende program foran sig ved deres første besøg hos Gardehusarregimentet. Efter paraden var der rundvisning på Kasernen, hvor de pansrede mandskabsvogne, Historisk Samling og Hesteskadronen blev besøgt. Dagen sluttede med en idrætslektion, så de alle kunne få varmen igen, da vejret ikke viste sig for sin bedste side.

Besøg i historisk samling
Besøg ved Historisk samling.

Et besøg af mange.
7. B´s besøg var blot et af mange som eleverne skal på i de kommende år. Formålet med RelationsNetværkets initiativ er, at eleverne skal lære om de arbejds- og uddannelsesmuligheder der findes på en mangfoldig arbejdsplads som Gardehusarregimentet. Det handler således ikke kun om, at eleverne skal lære om soldaterfaget – de skal også stifte bekendtskab med alle de andre jobfunktioner der findes på en mangfoldig arbejdsplads. Det kan være indenfor sundhed, det kan være indenfor kantine, og det kan være meget andet. Ud over at stifte bekendtskab med en spændende arbejdsplads får eleverne mulighed for at arbejde med militæret som en del af det danske og internationale samfund.

Oberst, kammerherre Tommy M. Paulsen, Chef for Gradehusarregimentet udtaler følgende i forbindelse med adoptionen af 7. B. fra Vemmelev Skole:
”Ved Gardehusarregimentet er social ansvarlighed en del af vores virksomhedskultur, hvorfor vi også gerne støtter op om ”Virksomheder adopterer skoleklasser”. Gardehusarregimentet udviser i forvejen social ansvarlighed overfor vores veteraner og hjælper dem det bedste vi kan efter deres udsendelser. Vi gør det også ved at afholde praktik uger for skoleelever. Gardehusarregimentet vil også gerne være med til at understøtte idéen om social ansvarlighed ved at adopterer en skoleklasse fra Vemmelev skole, som ligger i lokalområdet. Formålet er at præsentere alle de typer af jobfunktioner, som der findes på kasernen lige fra kokken i Cafeteriet, mekanikeren på værkstedet og lægen på infirmeriet, som understøtter at Gardehusarregimentet kan uddanne gode soldater og enheder. Dermed viser vi over for skoleeleverne nogle af de muligheder, som der ligger foran dem, når de skal ud at vælge deres fremtidige uddannelsesvej. Igennem forløbet vil vi selvfølgelig også præsentere dem for soldaterhåndværket, da de skal være velkomne til at aftjene deres værnepligt her ved Gardehusarregimentet. Så håber vi selvfølgelig også på, at vi får nogle gode ambassadører for Gardehusarregimentet i form af 7.B fra Vemmelev skole.”

Ud over 7. B er 7. A fra Vemmelev Skole adopteret af Plejecenter Blomstergården, som også ligger i Slagelse.

Besøg ved hesteskadronen
Rundvisning ved Hesteskadronen
.

Karsten B. Vester fra RelationsNetværket, og initiativtager til ”Virksomheder adopterer skoleklasser” udtaler i forbindelse med adoptionen mellem Vemmelev Skole og Gardehusarregimentet:
”Vi er meget glade og stolte over, at netop Gardehusarregimentet har valgt at gå ind i et partnerskab med elever fra Vemmelev Skole. Det har stor betydning for eleverne, at de ved selvsyn kan se, hvad det de lærer i skolen kan bruges til ude i det virkelige liv. Samtidig er det flot at se, at Gardehusarregimentet påtager sig et aktivt socialt ansvar, og vil glæder os rigtig meget til at følge dette, og de andre partnerskaber, i de kommende år. Partnerskaber mellem skoleklasser og virksomheder er en metode til at arbejde med ”den åbne skole” som er en del af den nye skolereform. Dvs. at alle skoler skal søge samarbejde med det lokale erhvervsliv, og her er vores metode meget velegnet. Vi glæder os over, at Dalmose Centralskole også har valgt at indgå i initiativet, og vi håber at andre virksomheder vil påtage sig et socialt ansvar og adopterer en klasse”.

Næste aktivitet i partnerskabet mellem 7.B og Gardehusarregimentet bliver et besøg af en af feltpræsterne som vil gennemføre en feltgudstjeneste og fortælle om jobbet som feltpræst.

Tid til idræt
Sidste punkt på programmet var en idrætslektion
.