Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Gardehusarregimentets markering af National Flagdag 
 
05-09-2016 - kl. 15:00

I anledning af den Nationale Flagdag, gennemførte Gardehusarregimentet en mindehøjtidelighed med kransenedlæggelse ved Mindesmærket på Gardehusarkasernen.

Morgenen startede med flaghejsning og morgensang ” I østen stiger solen op” hvor alle enheder på Gardehusarkasernen var repræsenteret.

Herefter lagde den nye regimentschef en krans ved mindesmærket, til tonerne af ”Danmarks sidste Honnør” spillet af trompeter fra Hjemmeværnets musikkorps.

Den øvrige markering af dagen fandt sted i Slagelse by med gudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke og march til Nytorv, hvor der blev afholdt parade.
Under paraden blev Forsvarets medalje for International tjeneste 1948 - 2009 udelt.

Efter paraden var Slagelse by vært ved reception på Ny torv.
Gardehusarregimentet ønsker alle glædelig Flagdag, både ude og hjemme.
En Tid, Et sted, et menneske.

Flagdag 2016

Flagdag 2016

flagdag 2016

Flagdag 2016

Flagdag 2016

Flagdag 2016

Flagdag 2016

Flagdag 2016

Flagdag 2016