Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
22. juli 2019

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Hvad gør man i Danmark? 
 
25-04-2013 - kl. 15:50

Den danske hær set med svenske øjne.

Den Svenske Hærchef ankommer til Gardehusarkasernen
Den Svenske Hærchef ankommer til Gardehusarkasernen.

”Hvad gør de i Sverige?” Normalt er det en sætning man hører, i forbindelse med mediernes sammenlignende analyse af danske politikeres beslutninger. Men det er ikke kun os, der kigger naboerne over skulderen. Svenskerne kigger også over mod Danmark for at se, hvordan vi gør tingene på den vestlige side af Sundet. I denne anledning gæstede chefen for Sveriges hær, generalmajor Anders Brännström, og chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Per Ludvigsen, Gardehusarregimentet. I forbindelse med besøget fik generalerne forevist en række eksempler på den danske tilgang til uddannelse af soldater. I Kulsbjerg øvelsesterræn foreviste V/GHR sine værnepligtige på rex-tur. Da Sverige afskaffede værnepligten 1. juli 2010 havde hærchefen under besøget mulighed for at se med egne øje, hvad det betyder for uddannelsen af danske enheder, at 

Besøg ved Gardehusarregimentets Hesteskadronen
Besøg ved Hesteskadronen.

Danmark fortsat har værnepligt. Generalerne besøgte herefter Gardehusarkasernen i Slagelse, hvor Regimentschef, Tommy M. Paulsen tog imod. 

Fremvisning af materiel ved II/GHR
Fremvisning af materiel ved II/GHR.

I Slagelse blev der forevist dansk materiel og uddannelse af soldater fra II/BTN, og gennemført en orientering om regimentets helt særlige evne til at skabe sammenhængskraft for husarerne og udøve kontaktvirke til de udsendte soldaters pårørende. Den svenske hærchef afsluttede sit besøg med at udtrykke taknemmelighed for demonstrationen af den særlige danske uddannelsesmodel og lovede at tage inspiration og erfaringer med til den svenske hær.