Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
19. september 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Interforce Region Sjælland 
Af major Steffen Scharff, militær rådgiver InterForce Region Sjælland.
30-05-2017 - kl. 13:50

Interforce Region Sjælland drog den 24. april på "togt" med søværnets fregat Iver
Huitfeldt. Sammen med 40 repræsentanter fra erhvervslivet og InterForce
støttevirksomheder, gik turen fra Flådestation Korsør til Langelinie i København.

Undervejs var der, i skibets officersmesse, foredrag om Fregatterne ved skibets
operationsofficer. Flådestationens stabschef Steen Eiler Engstrøm orienterede om
flåden før og nu, flådens opgaver og ikke mindst fortræffeligheder. Herefter var der
guide rundvisning på skibet med gode snakke med skibets besætning. Deltagerne fik et
rigtigt godt indblik i livet ombord, den gode forplejning og ikke mindst den store
professionalisme der blev udvist under sejlads, skarpskydninger og den træning der
foregik under selv turen. Alle var imponeret over den ro hvormed dette enorme
krigsværktøj blev betjent.

InterForce Region Sjællands Militærrådgiver, major Steffen Scharff orienterede om
situationen i forsvaret og det store behov for den civile omverdens opbakning til
forsvaret, dets Reserve og ikke mindst de frivillige fra hjemmeværnet. Alle var
meget positive i deres tilgang til forsvaret og ytrede stor anerkendelse for det
arbejde der dagligt ydes nationalt som internationalt.

Deltagerne have god tid og mulighed for at etablerer kontakter på tværs og netværke
alt imens man kunne bevæge sig rundt på Fregatten på egen hånd.

En rigtig god dag for alle i InterForce regi, på opdagelse i forsvaret.

Efter ankomst til Langelinie var der arrangeret bustransport tilbage til Korsør.
Trætte og vel tilbage på Flådestationen var mange gode kontakter etableret og alle
havde fået en noget usædvanlig og lærerig oplevelse.

Læs mere om InterForce på www.interforce.dk<http://www.interforce.dk> og like os på
facebook www.facebook.com/interforcedk/<http://www.facebook.com/interforcedk/>

76 mm kanon skyder skarpt mod sømål (patronhylstrene hænger stadig i luften)

Kronborg om styrbor.

Major Steffen Scharff fra InterForce Region Sjælland har sammen med Anne
Major Steffen Scharff fra InterForce Region Sjælland har sammen med Anne
Lobanoff, Erhvervsrådgiver i Jyske Bank, overtaget styrepulten på Iver Huitfeldt
(for en kort bemærkning.

Fremme ved Langelinie i solskin.
Fremme ved Langelinie i solskin.

 

What do you want to do ?
New mail