Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
29. maj 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
I regimentets tegn 
 
26-08-2013 - kl. 08:52
Af MG Farum, 2 Deling/1 Kompagni/V Bataljon/Gardehusarregimentet.
 

I regimentets tegn

Dagen i dag kan på landsplan betegnes som fredag den 23. august 2013. Fredag er den dag på ugen, som markerer den forestående weekend, og hermed også afslutningen på endnu en arbejdsuge. For at understrege dette, titter den morgenrøde sol frem fra en skyfri himmel, og byder endnu dag på Gardehusarkasernen velkommen. For Regimentets nyeste tilkommende, rekrutterne, betyder det også at endnu en arbejdsuge nærmer sig sin ende. En uge, der har været præget af alt fra fysisk træning, praktiske førstehjælpskurser til teoretisk undervisning i signaltjeneste. Ligesom de foregående uger har denne også været fyldt med nye udfordringer, som både giver den enkelte ny viden og fællesskabet mere at samles om. Men for de menige adskiller denne fredag sig dog fra de to foregående.  Netop i dag skal de to nye kompagnier i Gardehusarregimentet fremstilles for Regimentschefen.  For et nyt kompagni i et regiment kan et sådant møde let blive en indikation på et godkendelsesstempel. En tilnærmet godkendelse af kompagniets fremtræden, samt en erkendelse af vores deltagelse i regimentets dagsorden og hverdag. Af samme grund bliver morgenen også brugt på at øve eksercits i de respektive delinger, således at enhver kan fremstå præsentabel, og ikke mindst fungere som en enhed under kommando.
Disse morgenlige indøvelser mundede afslutningsvis ud i dagens højdepunkt; paraden. Kompagnierne blev samlet og opstillet på fem geledder, hvor enhver gjorde deres bedste for at holde ryggen ret og hovedet højt. Som var det befalet viste den danske sommer sig netop i disse minutter fra sin bedste side. Himlens lyseblå farve, solen varme stråler og Dannebrog, der roligt smældede fra side til side over hovederne på forsamlingen, understregede kun højtideligheden af paraden. Efter majoren kort havde introduceret og præsenteret paradens procedure, blev alles blikke på ordre rettet mod højre, hvorefter hvert enkelt par øjne fulgte Regimentschefen, som han gik langs forreste geled og til sidst indtog sin plads foran kompagnierne. Med alles øjne rettet mod sig holdt obersten efterfølgende en tale, som kun understregede følelsen af indirekte anerkendelse, da han netop talte til de nye rekrutter omkring deres position som værnepligtige. Respekt, stolthed og videreudvikling blev gennemgående temaer i hans ord. Respekt for erhvervet, dets udøvere og ikke mindst dets faldende. Med denne respekt skulle stolthed følge. Men for at kunne forstå og integrere betydningen af disse ord i sindet, bør hver enkelt gennem deres tid i Det Danske Forsvar udvise og videreudvikle sine evner, således at enheden bliver repræsenteret med netop respekt og stolthed. Efter disse ord var blevet ytret, fulgte kompagnichefen os op på de ovenstående temaer, ved at følge sit kompagni op til regimentets historiske samling. Her bidrog regimentets historiske levn til at oberstens ord om respekt, stolthed og videreudvikling blev sat i perspektiv. Her fik hver enkelt et indblik i måden, hvorpå disse ord har gennemstrømmet både regimentets historie, og hvordan vores egen deltagelse Gardehusarregimentets 1 kompagni ved V Bataljon nu også er en del af denne.