Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
JUBILÆUMSPARADEN 
Tekst: KN Tobias Flint
Foto: Evan Hemmingsen
18-11-2014 - kl. 13:37

Fanekommando

Det var stadig tusmørke da de første enheder nærmede sig Gardehusarkasernens idrætsstadion, der i dagens anledning skulle fungere som paradeplads for Gardehusarregimentets årsdagsparade. Enhederne lagde deres våben inden de blev transporteret i kirken for, efter at have marcheret retur til kasernen, at kunne være hurtigt klar til årsdagsparaden.

Esstandarden føres til midten

Regimentschefen, oberst, kammerherre, T. M. Paulsen modtog paraden som planlagt i fint vejr. Nok skinnede solen ikke, men det holdt tørt. I dagens anledning var både Gardehusarregimentets estandart og fane med i paraden og de blev flankeret flot af soldaterforeningernes faner og estandarter imens Gardehusarregimentets Hesteskadrons Trompeterkorps og Livgardens Musikkorps spillede smukt på skift.

HMD inspicerer paraden

Regentparret ankom og Hendes Majestæt Dronningen inspicerede paradestyrken, hvorefter hun talte til regimentet og takkede for den enorme indsats som alle har gjort og gør. Så var det tid til at Regimentschefen talte paraden og de særligt indbudte gæster igennem de væsentligste punkter i regimentets historie og ikke mindst nutid, hvor også regimentets enheder skal være omstillingsberedte og klar til alt.

Parade 17 november 2014

Der blev traditionen tro uddelt legater til særligt udvalgte både til hest og til fods.

VIP´s

Efter paraden rykkede alle indenfor til reception, hvor også Regentparret deltog.