Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Jeg har kommandoen 
 
27-03-2015 - kl. 11:35

”Jeg har kommandoen”
To gange lød ordene ”Jeg har kommandoen”, da der blev afholdt fremstillingsparade for chef I/GHR og chef II/GHR i forbindelse med deres tiltrædelse som bataljonschefer.

Estandardvagt og RC

Bataljonerne var trådt an og bereden Estandardvagt, beredne trompetere og pauke deltog ved de to små højtideligheder, som markerede indsættelsen af de nye chefer.
Regimentschefen benyttede også lejligheden til at sige tak til I Panserinfanteribataljon for deres store indsats i det forgangne halve år, som betød at bataljonen blev certificeret som reaktionskampgruppe og nu står i beredskab frem til sommerferien.
Til fungerende chef for II Panserinfanteribataljon major Elsang lød en stor tak for indsatsen både med udsendelsen med ISAF 16 og efterfølgende at styre bataljonen mod nye opgaver. 

En gammel kending vender tilbage til I Panserinfanteribataljon.
Det er oberstløjtnant Steen Wegener, bosiddende her i Slagelse, som er tilgået som ny bataljonschef for I Panserinfanteribataljon.

OL S. Wegener

Oberstløjtnant Steen Wegener fortæller, at det han ser mest frem til i forbindelse med sin nye stilling er at komme tilbage til sin ”gamle” bataljon, hvor der er mange dygtige og kompetente kollegaer. Dem ser han meget frem til at arbejde sammen med igen. Steen fortæller også, at han ser frem til en hverdag blandt soldaterne igen efter en årrække langt væk fra det operative miljø.

Hvad tror du bliver BTN største udfordring fremadrettet?
Til det spørgsmål svarer Steen Wegener: ”Vi står hele tiden foran nye udfordringer, som vi skal forholde os til. Mit umiddelbare indtryk er, at fastholdelse er en udfordring, som vi skal forholde os til. Der vil altid være en vis afgang fra en enhed, det er en naturlig proces, men afgangen må blot ikke være for stor. Jeg vil være meget opmærksom på at skabe nogle rammer for I/GHR, der er medvirkende til at vi både kan fastholde og rekruttere til bataljonen. Vi skal finde balancen mellem løsningen af vores opgaver og tiden til privatlivet.”

OL S. Wegener

Traditioner er vigtige.
”Traditioner er medvirkende til at styrke sammenholdet i en enhed, så det er et område, som jeg synes er vigtigt. Der er i forvejen mange gode traditioner ved I/GHR, som jeg vil være med til at bære videre”, fortæller den nye bataljonschef. Bataljonschefen fortæller også at den ceremonielle del af regimentet er et område, som han selvfølgelig vil støtte op om. ”Vi er jo alle gardehusarer, så jeg ser det som en naturlig del af vores tjeneste ved Gardehusarregimentet. Der er mange opgaver der skal løses, så vi må hele tiden prioritere, men jeg mener da bestemt også, at vi skal afse tid til en gang imellem at deltage aktivt i den mere ceremonielle del af Gardehusarregimentets opgaver.

Den tidligere CH/I/GHR sagde som et godt råd til sin efterfølger:
”Brug så lidt tid bag skrivebordet som muligt og kom ud til soldaterne. Det er der en bataljonschef og kompagnichef hører til.” Kan man fortsat tillade sig det med alle de opgaver herunder HR, som der er pålagt en bataljonschef?
Til det fortæller Steen Wegener: ”Jeg er meget enig med den tidligere CH/I/GHR. Det skal jeg have tid til, så det vil helt sikkert blive prioriteret. Der er mange opgaver, der skal løses af en bataljonschef herunder også HR, som er blevet en betragtelig opgave. På den anden side så er forudsætningen for som chef at kunne gennemføre god HR efter min opfattelse, at man har god indsigt i, hvordan det står til i din enhed. Det får jeg det allerbedste indtryk af ved selv at komme ud og både se til og snakke med mine soldater. Så det er helt sikkert et område, som jeg vil prioritere højt.”

Oberstløjtnant Thomas Ø. Knudsen ny chef for II Panserinfanteribataljon.

OL T.Ø. Knudsen

II Panserinfanteribataljon står overfor en stor opgave med både at udgøre hovedbidraget til Operation Inherent Resolve i Irak fra sommeren 2015 og samtidig uddanne nye soldater til vores professionelle enheder, fortæller oberstløjtnant Thomas Ø. Knudsen. Thomas skal selv være chef for det samlede danske bidrag på ca. 120 soldater, der overtager opgaven i Irak til sommer, og som har til opgave i samarbejde med amerikanske soldater at uddanne de irakiske sikkerhedsstyrker til kampen mod ISIL. Bataljonschefen var selv i Irak i sidste uge for at få et indtryk af opgaven, der løses af de danske soldater. ”Opgaven er god og passer godt til det danske bidrags sammensætning. Uddannelsesopgaven ligger godt til de erfarne danske officerer og befalingsmænd, der skal med til Irak, og med en deling dygtige soldater fra regimentet til at passe på os er der en god sammenhæng i det samlede bidrag”.
Det bliver oberstløjtnant Thomas Ø. Knudsens femte udsendelse og anden tur til Irak, hvor han også var udsendt til i 2007, da Danmark senest havde soldater i landet. Thomas er sikker på på, at han kan bruge nogle af sine erfaringer fra udsendelsen i 2007 til den kommende udsendelse. Rammerne er anderledes, men uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker var også en del af de danske styrkers opgave i 2007.

Bataljonen skal hænge sammen.
Oberstløjtnant Thomas Ø. Knudsen fortæller, at han vil gøre sit for at bevare fokus på både opgaven med at uddanne soldater til den hjemlige struktur og samle et så godt hold som muligt til opgaven i Irak. ”Det er vigtigt, at vi holder sammen på bataljonen, så dem der skal blive hjemme ikke føler sig overladt til sig selv, og så vi fastholder rammerne for opgaveløsningen når Irak-opgaven er afsluttet”.

Tidligere på måneden var den nye bataljonschef i Jægerspris og se kompagnierne gennemfører enhedsskydninger. Det er en af de ting, som Thomas Ø. Knudsen glæder sig til. At komme ud og følge soldaterne og se at de ting, som man iværksætter, bliver ført ud i praksis og tingene former sig i den retning, som man gerne vil have. ”Jeg er også glad for igen at have fået personelansvar og dermed ansvar for udviklingen af mine dygtige og dedikerede medarbejdere ved II/GHR. Her kan jeg bruge den viden og erfaring, som jeg har fået fra mine efterhånden 25 år i Forsvaret”, fortæller chefen for II Panserinfanteribataljon.

Gardehusarregimentet ønsker held og lykke med funktionen som bataljonschef og glæder sig til at følge arbejdet og uddannelsen ved de to bataljoner. 

Estandardvagt II GHR