Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
29. maj 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Kranselægningen ved Sankelmark 6. februar 2014 
Foto og tekst ved
Oberstløjtnant A.H. Hansen og
Major O. Funder,
Danske Livregiments Officersforening
24-02-2014 - kl. 13:58

Fanebånd Sankelmark 6 februar 2014

Slaget ved Sankelmark udspandt sig om den gamle hærvej under den valgte tilbagetrækning uden kamp fra Dannevirke, ukendt for de tropper, der stred sig nordpå med træn, tros og kanoner ad de isglatte veje i den bidende frost. Som arriéregarde – bagspids - overtog 7. Brigade, bestående af kamptropperne 1. og 11. Regiment under kommando af Oberst Max Müller, i et kanaliserende terræn ved Sankelmark sø, godt 30 km. nord for Dannevirke, som var velegnet til at optage egne styrker og sinke forfølgende tropper, for derved at vinde tid til resten af hærens march mod nord. Det skete allerede samme aften frem mod mørkefald, hvor først ungarske husarer, støttet af artilleri, pressede på. Der udspandt sig blodige skudvekslinger, angreb og bajonetfægtninger, hvor først 1. Regiment, Danske Livregiment, blev indsat i modangreb mod det talmæssigt overlegne Steiermarkske Jægerkorps, og dernæst reserven, 11. Regiment, for at redde 1. fra total udslettelse. Kun forsprængte dele nåede tilbage, men den fjendtlige fremrykning var bragt til standsning og formålet opnået med efterladelse af næsten 700 døde, sårede, tilfangetagne og savnede. Kroen lige syd for, hvor danskerne havde haft kommandostation, blev feltlazaret for sårede fra begge sider, og på den nuværende ’Historischer Krug’ serveres på dagen samme slags suppe, som dengang nærede og lindrede de sårede. Siden er også genopstået folkevandringen sydpå af Flensborgs borgere for at deltage i den videre eftersøgning af sårede på de snedækkede marker næste morgen, ligesom der er rejst monumenter og holdes taler og lægges kranse fra begge sider med årlig deltagelse af et østrigsk æreskommando.

Jyske Landsoldater i 1864 uniformer

I anledning af 150-året var alt et nummer mere talrigt og større. Der deltog ca. 700 mennesker og var trængsel på hærvejen denne kolde, overskyede dag. De store kranse var fra Landdagspræsidenterne fra Schleswig-Holstein og Steiermark, og den danske taler var formanden for Folketinget, der lagde vægt på krigens og tabenes meningsløse gru og mindede om, at slaget var allerførste gang røde kors symbolet blev båret af et par observatører, der rapporterede tilbage til Geneve. Ved det danske monument indbefattede de i alt 8 kranse derefter i år Gardehusarregimentets, der fik en god plads på hjørnet mens 12 Jydske Landsoldater i 1864-uniformer præsenterede gevær inden den videre højtideligholdelse og talerne ved det østrigske monument på den anden side af vejen, og derefter i et nærliggende, godt fyldt, forsamlingshus.

Deltagere i kransenedlæggelse

Fanebåndet Sankelmark 1864 blev tillige tildelt 11. Regiment, der dengang var rekrutteret nord for Limfjorden men senere blev til 5. Regiment, Falsterske Fodregiment, og i 1976 sammenlagt med Danske Livregiment, hvis fanebånd derved i overført betydning kunne have haft et lille ’2-tal’.