Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Lykønskninger og medaljer 
 
28-02-2014 - kl. 07:57

Lykønskninger og medaljer
Torsdag den 27. februar skulle tre medarbejdere ved Gardehusarregimentet have
foretræde for RC med henblik på at modtage henholdsvis lykønskninger eller medaljer.

Fremragende sadelmagere
Klokken 13.30 indfandt to af Hesteskadronens sadelmagere sig. Jan Guldborg Jensen,
der til dagligt er sadelmager ved Hesteskadronen og bærer den engelske titel Master
Saddler fra The Society of Master Saddlers, vandt i år 1. plads med sin sadel i "SMS
National Saddlery Competition". En 1. plads i så fornem en konkurrence i sadelmageri
er en ualmindeligt imponerende og sjælden indsats fra en dansk sadlemager.
Ældstelærling, Tina Askebjerg Madsen, stillede i sin kategori op med sit
svendestykke og vandt helt exceptionelt en tredjeplads for sit håndværk.
Regimentschefen udtrykte tilfredshed med deres fremragende arbejde - og stolthed
over at Gardehusarregimentets Hesteskadron er ramme om så fremragende
håndværksmæssige bedrifter.

Sadelmagere

Tjenestemandsansættelse og Medalje for International Tjeneste
Klokken 14.00 indfandt oberstløjtnant Jørn Christensen sig på RC kontor. Med sig
havde han Seniorsergent M. Østen, der til dagligt er efterretningsbefalingsmand ved
I/GHR og PL Kasper Storm der er uddannelsesstøtteofficer ved STKMP/II/GHR.
Seniorsergent Østen modtog efter lang og tro tjeneste ansættelse som tjenestemand
med de pligter og rettigheder, der hermed følger. RC lykønskede med den fortjente
ansættelse. Premierløjtnant Storm, der er hjemvendt fra ISAF Hold-16, hvor han
fungerede som fører POMLT, modtog Forsvarets Medalje for International for sin
indsats. En både fortjent og synlig værdsættelse af premierløjtnantens tid i
Afghanistan.

Tjenestemandsansættelse og medalje