Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
29. maj 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Nye chefer i II/GHR 
 
02-04-2014 - kl. 12:22

I sidste uge blev der gennemført to chefskifteparader i II/GHR.
Mandag eftermiddag kl. 1500 stod KN J.S.W. Hinrichsen for sidste gang foran 1 PNINFKMP/II/GHR efter ca. 2½ år i chefstolen. Bataljonschefen OL J. Christensen takke-de for hans gode og solide indsats for kompagniet og bataljonen i et hektisk og forceret uddannelsesforløb. Kompagniet var oprindeligt planlagt udsendt på ISAF, hold 16. Efter reduktionerne i det danske ISAF-bidrag i foråret 2013 indgik kompagniet frem til 31. januar 2014 som en del af reaktionskampgruppe (2013-II) under ledelse af I/GHR.
KN J.S.W. Hinrichsen påbegynder videreuddannelsestrin II for officerer i Frankrig i august 2014, men vil indtil da være chef for 2 MEKINFKMP/II/GHR.

Ny chef for 1 PNINFKMP/II/GHR er KN R.T. Kayser, som netop er returneret fra udsendel-se med ISAF, hold 16. Han bliver således ansvarlig for kompagniet, der forsætter i ram-men af I/GHR som en del af reaktionskampgruppe 2015-I (NRF). 

KN R.T. Kayser præsenters for kompagniet 
 KN R.T. Kayser præsenteres for kompagniet.
I baggrunden ses OL J. Christensen og KN J.S.W. Hinrichsen

Torsdag var turen kommet til STKMP/II/GHR, hvor der blev taget afsked med KN T. Sejrbo-Dekker efter ca. 3/4 år i chefstolen. Bataljonschef, OL J. Christensen takkede for hans indsats i kompagniet og herunder særligt indsatsen i forbindelse med at bringe kompagniet på fode igen, efter at have været lavt prioriteret i en længere periode.
KN T. Sejrbo-Dekker fortsætter som chef i 2 MEKINFKMP/I/GHR, hvor han bl.a. bliver an-svarlig for uddannelse af HRU-soldater fra 1. maj 2014.
 

KN T. Sejrbo-Dekker sidste dag ved Stabskompagniet
KN T. Sejrbo-Dekker sidste dag i STKMP/II/GHR.

Ny chef ved STKMP/II/GHR er KN K. Wøbbe. KN er også hjemvendt fra udsendelse med ISAF, hold 16. Den primære opgave for STKMP/II/GHR bliver fremadrettet at støtte II/GHR opgaveløsning og samtidig at forberede rollen som STKMP i rammen af reaktionskamp-gruppe 2016-II.

KN K Wøbbe har fået overdraget kommandoen af bataljoschefen 
KN K. Wøbbe har netop fået overdraget kommandoen af bataljonschefen.