Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Operation ”WILD HORSE” 1 Deling i angreb. 
Af KS P. Artig
28-05-2015 - kl. 12:04

I perioden 3.-9. maj gennemførte I/GHR(+) en skydeperiode (SKYPER) i Grafenwoehr Training Area (GTA) i Tyskland. GTA er et amerikansk skydeterræn i Sydtyskland, ca. 90 km fra Nürnberg. GTA er det største multinationale øvelsesområde i Europa, og I/GHR(+) fik under besøget mulighed for at øve skarpskydningsdiscipliner, som ikke kan øves under lignende forhold i Danmark. Det overordnede tema var offensive skydninger og omfattede en bred vifte af discipliner, såsom enkeltvognsskydninger, delingens opsiddet fremrykning, skarp rensning af bygninger og skyttegravsanlæg, delingens angreb i skov, samskydning med ingeniører, morterer og finskytter, m.m. I alt 480 soldater deltog i SKYPER GTA, hvoraf hovedparten var fra I/GHR. Nedenfor følger en beretning fra en af deltagerne i en delings gennemførelse af bane 118, populært kaldet Jägerbahn.

Operation ”WILD HORSE”

Fredag d. 8. maj skulle 1 Deling, I Panserinfanterikompagni fra Gardehusarregimentets II Bataljon ud på en delingshandlebane, i forbindelse med bataljonens skydeperiode i Grafenwöhr, Tyskland. Formålet med banen var at teste og styrke delingens angreb gennem uoverskueligt terræn, samt rensning af skyttegrave og bygninger. Banen var lavet særligt mhp. at teste infanteristerne, idet angrebet skulle gennemføres i skov, med meget begrænsede muligheder for at bevæge sig med, samt få støtte fra de pansrede køretøjer. Uden de pansrede køretøjer kom der ekstra fokus på den enkelte soldat og hans færdigheder, idet der ikke længere var et køretøj med termisk sigte, som kunne se og måludpege for ham. Det kræves i lukket terræn at infanteristerne hele tiden er årvågne og opmærksomme, selvom de presses hårdere fysisk, ved at skulle afsiddet frem i ufremkommeligt og ukendt terræn.

Fremad!
Delingsføreren har dagen forinden holdt sin befaling for angrebet og delingen virker klar og ved godt mod under klargøringen. Ved udgangsområdet er humøret højt og godt, mens der gennemføres klar til kamp. Der bliver talt, grinet og pakket, mens de sidste stumper kontrolleres og folk gør klar.

Ved ordren fremad og start på banen, bliver stemningen blandt soldaterne meget seriøs.
Det er tydeligt at se hvordan sanserne hos soldaterne skærpes, da vi bevæger os ind blandt træerne og skarpskydningen starter. Opmærksomme øjne observerer frem i dybden og til siderne. Lydniveauet falder og bærer præg af den øgede koncentration, som fremkommer ved hver enkelt soldat under fremrykning i lukket terræn. Et øjebliks uopmærksomhed og en fjende kan pludselig hoppe frem fra sit skjul og udnytte dette til sin fordel. Målet med dagens angreb er at rykke frem til og erobre to angrebsmål, hvoraf det første er et nedgravet skytteanlæg i skoven. At møde en kampstilling i lukket terræn som infanterist er ikke noget man ønsker, idet fjenden har en markant fordel, såfremt de ved man kommer. Det er derfor vigtigt enten at komme hurtigt frem eller komme uset frem til et sådant mål, så fjenden ikke kan nå at udnytte fordelen. Efter nogen tid med fremrykning mod målet uden kamp, begynder håbet om at tage fjenden på sengen, langsomt at spire. Desværre var dette ikke tilfældet…

Lige før skyttegravsanlægget bliver delingen standset af hindringer i form af pigtrådsspærringer

Skyttegravsanlægget
Delingen får pludselig kampføling med fjender som dukker op blandt træstammerne. Forreste mand åbner straks ild mod fjenden, hvorefter gruppen og delingen hurtigt slutter op. Delingen er blevet opdaget og nu gælder det om at komme hurtigt frem til målet, inden fjenden får alle sine styrker i stilling i skyttegravsanlægget. Fremrykningen og gruppernes reaktioner bærer tydelig præg af situationens alvor og fjenden begynder at trække sig tilbage mod skyttegravsanlægget. Delingen stopper dog ikke op, men opretholder momentum for hurtigst muligt at komme frem til målet, og iværksætter fremad med ild og bevægelse internt i grupperne. Grupperne bokser sig frem i terrænet med skud flyvende fra siderne, i effektiv støtte mod fjenden. Lyden af projektilernes færd gennem luften ved siden af og foran soldaterne, er tydelig at mærke. Barken på træerne bliver revet af og små grene knækker foran de fremadstormende soldater, når projektilerne fra støtteilden rammer og holder fjenden nede. Adrenalinen er høj og tempoet endnu højere og delingen stryger frem i det lukkede. Køretøjerne benytter sig af de skovveje der skærer sig gennem skoven, for at komme frem og støtte infanteristerne. Den betryggende lyd af en stor motor og lyden af et TMG der tygger skoven i stykker foran infanteriet, giver et godt psykisk boost til infanteristerne der trænger frem, samt rigtig god ildoverlegenhed.

Lige før skyttegravsanlægget bliver delingen standset af hindringer i form af pigtrådsspærringer, som fjenden har lagt ud. Det er et utrolig kritisk tidspunkt i kampen, hvor der skal arbejdes hurtigt, således fjenden ikke får overtaget. Ingeniørgruppen, som har været i reserve nede bagved, er eksperter i lige præcis den slags opgaver og bliver kaldt frem. Hele delingen støtter ingeniørerne mens de rykker frem til hindringen og gør klar til at bortsprænge den. Der arbejdes hurtigt med at få skubbet sprængstoffer ned under pigtråden og den efterfølgende store eksplosion bortsprænger pigtråden, således infanteriet kan fortsætte angrebet. En gruppe fra delingen skynder sig frem gennem åbningen i pigtråden og frem til skyttegravsanlægget. Det skal gå hurtigt for at udnytte momentum og overraskelsen efter eksplosionen. Delingen kommer hurtigt ned i skyttegraven og her er der virkelig krav til både enkeltmand og gruppe hvis kampen skal vindes, idet det er tæt nærkamp på fjendens boldbane. Kodeordene her er momentum og overraskelse. Der bliver kæmpet tæt med fjenden og sygehjælpere kommer på arbejde med de sårede, mens kampen fortsætter. Støtten fra grupperne på flankerne kan høres som skud der flyver over kampstillingen, mens der bliver angrebet frem i løbegravene. Man må hoppe og gå over fjender der er nedkæmpet, trække sårede kammerater tilbage og stadig holde fokus på opgaven. Delingen gør et godt stykke arbejde og får renset skyttegravskomplekset. Med få sårede tyder det på at delingen har fået overrumplet fjenden som ønsket. Delingen reorganiserer, får styr på målet, de sårede og delingen som helhed. Soldaterne får tid til at samle sig igen, få noget vand og mad, og derved genopbygge lidt af kampkraften. Det er vigtigt for førerne at minde deres drenge om, at kampen endnu ikke er slut og der stadig er endnu et planlagt mål.

Klargøring til sprængning

Landsbyen
Det er stadig vigtigt for delingen at tempoet bliver holdt oppe. Fjenden ved nu at vi er her og derfor må vi forvente at fjenden er klar i næste mål. Delingen fortsætter efter reorganiseringen angrebet frem mod det andet mål, som er et mindre bebygget område, der ligger i udkanten af det lukkede terræn. Delingen har her fordelen af at komme fra det lukkede og ud i målet. På vejen frem gennem det lukkede møder delingen ikke modstand og umiddelbart før målet går delingen i stilling og gør klar til storm mod de første huse. Grupperne er spredt og de lette maskingeværer kommer i stilling på flankerne. Ligesom delingen skal til og rykke frem, dukker der fjender op lige i udkanten af det lukkede.
Hele delingen åbner ild og det sidste stykke af skoven bliver et stort virvar af projektiler og flyvende grene og blade. Projektilerne river splinter af træstammerne og de mindre grene og unge træer må lade livet for de lette maskingeværer. Stormen starter og der bliver bokset fremad, igen med lyden fra delingens støttevåben ude fra siderne. Der bliver rykket frem til skovkanten, hvor der er frit udsyn til målet og husene som skal indtages.

Al støtte bliver rettet mod husene og grupperne bliver skudt frem gennem støtteilden, for at tage et hus af gangen. Det kan tydeligt ses hvordan vægge og døre bliver ramt af projektiler, mens soldaterne stormer frem mod huset. Det giver selvtillid for den forreste mand at vide og se at huset er blevet godt beskudt, inden han selv skal bryde ind og stå i tæt nærkamp med fjenden. Adrenalinen er igen i top, især hos forreste mand som skal ind i næste hus eller rum. Kampen brager fra rum til rum. Døre bliver bortsprængt af ingeniørerne, der bliver kastet granater og skudt ind i og igennem huse og rum. Fjenden bliver holdt nede med massiv støtte fra flankerne med lette maskingeværer, så han ikke får mulighed for at hjælpe sine kammerater.
Inde i husene kan det tydeligt høres hvordan projektilerne rammer huset udenfor og forreste mand kan se hvordan projektiler er skudt igennem døre og vinduer. Der er brag, råb og skud for hvert hus der bliver renset op, rum for rum. Hver mand er utrolig fokuseret på sin opgave og udførelsen af denne. Med adrenalinen i vejret, højt åndedræt og en kæmpe vilje gør hver mand sit arbejde.

Måludpegning

Reorganisering
Efter sidste hus er meldt renset, begynder delingen på reorganiseringsfasen. Sårede bliver trukket tilbage og sygehjælperne går i gang med at arbejde på højtryk på deres uheldige kammerater. Køretøjer bliver trukket frem med henblik på at kunne evakuere de sårede efter de er blevet stabiliseret. Resten af delingen sidder offensivt på målet og gør sig klar til et eventuelt modangreb. Fjenden skal ikke kunne tage målet tilbage. Køretøjerne kommer frem og finder stillinger til at støtte fra, idet terrænet er gået fra lukket til helt åbent. Der bliver arbejdet på højtryk med at få sendt FADSUM, samt gennemføre genforsyning af ammunition, vand og mad. Alle grupper gør klar til at kunne modstå et modangreb fra fjenden.

Fjendens modangreb udebliver dog, det lader til de har fået nok. Delingen har løst opgaven og fjenden er blevet nedkæmpet.

Manøvreplan

Samlet set gav turen til GTA et stort uddannelsesudbytte for I/GHR(+). En SKYPER i GTA er en god aktivitet for en RKG på beredskab, til at vedligeholde og udfordre det opnåede uddannelsesniveau. Der er dog en jungle af ubøjelige, amerikanske regler man skal have styr på førend en skydning kan påbegyndes, men efter en ekstra indsats fra skydelederne, kom SKYPER til at køre efter planen. I/GHR(+) fik en sjælden mulighed for at gennemføre skarpskydninger, som ikke kan gennemføres i Danmark. En udenlands SKYPER er en god motivator for den enkelte soldat og det fremmede terræn, kombineret med de nævnte muligheder for at gennemføre kamp i skov, samt skarp rensning af bygninger og skyttegrave, gør at GTA er et perfekt sted til at udfordre og udvikle enkeltmand og enheder.