Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Sidste hold på skansen. 
 
03-06-2014 - kl. 14:21
Tirsdag den 3. juni lagde den nyligt hjemvendte Sikrings- og Eskortesektion for ISAF 17 en krans ved mindesmærket for de faldne Gardehusarer på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Kransenedlæggelse

Regimentschef, oberst Tommy Paulsen modtog melding fra sektionsfører, oversergent Michael Zarzycki Brandt, der ved kransenedlæggelsen kunne melde sidste enhed fra Gardehusarregimentet hjemme fra ISAF-missionen i Afghanistan.

ISAF 17

Sikrings- og Eskortesektionen er fra III Opklaringsbataljon på Bornholm, der også tilbage i 2006 var de første danske soldater i den uroplagede Helmand-provins. At det også er en bornholmsk enhed, der får lov at indtage positionen som sidste enhed fra Gardehusarerne er på sin vis både passende og ganske sigende for de bornholmske husarers store fleksibilitet i opgaveløsningen.

ISAF 17

Inden kransenedlæggelsen mindede regimentschefen soldaterne om ISAF-missionens historiske alvor, der ved Gardehusarregimentet ikke mindst er manifesteret ved de 15 navne, der står skrevet på regimentets mindesten fra missionen i Afghanistan. Sammen lagde regimentschefen og oversergent Brandt en krans ved mindesmærket og holdt et minuts stilhed til minde om de faldne.

Kransenedlæggelse

Gardehusarregimentet vil fortsat have enkelte soldater udsendt til Afghanistan, men for de samlede enheders vedkommende er missionen med dagens markering endegyldigt tilendebragt.

Hunør for de faldene