Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Solbeskindet Flagdag i Slagelse by. 
 
06-09-2013 - kl. 14:06

Flaghejsning og morgensang

Dagen startede med en mindehøjtidelighed i forbindelse med flaghejsningen på Gardehusarkasernen, hvor de fremmødte sang morgensang akkompagneret af Trompetist Erling Skovdel fra Hjemmeværnet. Derefter lagde fungerende Regimentschef OL Jørn Christensen en krans ved mindesmærket, og der blev afholdt et minuts stilhed til ære for regimentets faldne.

Fg. Regimentschef lægger krans ved mindeanlægget på Gardehusarkasernen

Sct. Mikkels Kirke i Rosengade dannede rammen om regimentets gudstjeneste. I gudstjenesten deltog udover garnisonens ansatte også inviteret fra Slagelse by herunder Borgmester Lis Tribler og Soldaterforeninger. Det var regimentets Feltpræst Thomas Aallmann der forestod den kirkelige handling støttet af GH Haslev der læste indgangsbønnen, og SG J. Hansen der læste udgangsbønnen.

Ankomst til gudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke

Efter gudstjenesten trådte regimentet an i Rosengade og marcherede med den fungerende chef i spidsen den korte tur til Nytorv. En del borgere havde taget opstilling langs ruten og hyllede soldaterne under marchen.

Soldaterne marcherer gennem Slagelse by

På Nytorv blev regimentet og øvrige deltagere trådt an til parade, og der blev meldt af på helt traditionel vis til den fungerende chef. Både OL Jørn Christensen og Borgmester Lis Tribler talte til soldater, pårørende og byens borgere fra den opstillede scene. Det gennemgående tema til taler var en tak til nutidens helte og en opfordring til at bakke op om soldaterne som er på vej ud, ude eller lige kommet hjem. Selv om Danmark er i gang med at trække sig ud af Afghanistan betyder det ikke, at denne nye tradition skal stoppe. Vi skal blive ved med at markere dagen, og ære de der tager en tørn for Danmark, hvad enten det er soldater, politifolk eller personel fra Beredskabsstyrelsen. Der blev også udtrykt en tro på, at før eller senere ønsker politikerne igen at gøre brug af Forsvaret eller andre til at løse eller støtte i forbindelse med krig eller spændte situationer ude i verden.

Borgmesteren holder tale

Efter paraden gav Slagelse by pølser, brød, øl og vand til alle soldater, pårørende og borgere der havde lyst. Mens der blev spist og drukket var der et lokalt band der underholdt fra scenen. I en god times tid sås små og store grupper af soldater og civile i hyggelig samtale om alt muligt, der nu påtager os alle på sådan en dag. Tak til Slagelse by og på gensyn til næste år.