Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Soldaterne, der skal udgøre det 120 mands store bidrag til den danske træningsmission i Irak i det næste halve år, er samlet på Gardehusarkasernen i Slagelse til fire ugers missionsforberedende uddannelse inden udsendelsen. 
 
18-06-2015 - kl. 10:09

I uge 24 gennemførte soldaterne fra det kommende hold 2 til Irak intensiv uddannelse på Gardehusarkasernen i Slagelse. Formålet med træningen var at klargøre soldaterne til de kommende forhold i Irak. Eksempelvis skal det danske træningsbidrag undervise de irakiske sikkerhedsstyrker i skydning med våben som AK47, AK74, RPG, Dragunov og PKM-maskingevær. Geværtyperne er normalt ikke nogle vores danske soldater bruger.

OIR 2 uddannelse

Derfor gik en del af uddannelsen ud på at få kendskab til de nye våbentyper. Herunder også adskillelse og samling af våbnene, samt skydning på skydebanen. ”Det er en helt anden verden at skyde med disse våben i forhold til vores egne. Det er masseproducerede våben som er lette at fremstille, men som også er pålidelige. Træfsikkerheden er dog knap så god, det kræver i hvert tilfælde meget øvelse” udtaler SSG M.W.Christiansen, der skal være med til at træne irakiske sikkerhedsstyrker. Til at uddanne soldaterne var der indhentet en specialist fra HKIC, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, i Oksbøl.
For at træningsbidraget får de bedste forudsætninger for at uddanne de irakiske soldater, gennemførte Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur undervisning i irakisk kultur og sprog.

OIR uddannelse

”Hvorfor skal vi tale om kulturforståelse i dag?” var det spørgsmål som instruktøren indledte undervisningen med. Det tog ikke lang tid at komme frem til et svar på spørgsmålet, for der var en udbredt opfattelse af, at netop kulturforståelse er et vigtigt emne, når det kommer til at uddannelse det danske træningsbidrag til Irak. De danske soldaters bevidsthed om den irakiske kultur, gør at de kan tilpasse deres undervisning til modtageren og på den måde gøre træningen endnu bedre. Jo mere viden soldaterne får om den irakiske kultur, jo bedre kan de forstå hvorfor irakerne gør, som de gør. Herigennem undgås misforståelser og et bedre samarbejde kan opnås. For eksempel blev soldaterne præcenteret for et kendt irakisk ord, som danskerne vil komme til at stifte bekendtskab med i Irak. Inshallah. Ordet er et begreb, som bruges i mange forskellige sammenhænge, men som også ofte bruges i forbindelse med tidsbegreber. Oversat til dansk betyder Inshallah, Om Gud vil det. En sætning kan lyde: Vi ses i morgen kl. 0700, om Gud vil det. Pludselig er tidspunktet ikke så præcist mere, som danskerne ellers er bekendt med fra begrebet om den ”militære stilletid”. For nu ændrede betydningen sig til: Jeg er der kl. 0700, hvis altså ikke Gud har andre planer for mig i morgen. ”Men for at kunne forstå den irakiske kultur er det også vigtigt at forstå sig selv, som dansker” fortalte instruktøren. Derfor gik en del af undervisningen også ud på at tale om den danske kultur.
Uddannelsen i kulturforståelse blev fulgt op af en træning i at undervise under anvendelse af tolk, hvilket er en noget anderledes oplevelse end den situation danske soldater normalt underviser i. Træningsbidraget rykkede udenfor og de danske sprogofficerer, der skal med holdet til Irak, instruerede i anvendelsen af tolk inden det blev afprøvet i praksis., Træningsbidraget underviste på dansk i blandt andet førstehjælp, fremrykning og adskillelse af våben, mens en tolk løbende oversatte undervisningen til arabisk.

Våbenkending

Øvelserne vil blive gentaget og indøvet mange gange over de kommende uger, for at rustet træningsbidraget så godt, som overhoved muligt, til den nærtstående opgave i Irak. Alligevel blev dagen afsluttet med ros fra sprogofficererne, som afholdte lektionerne i brug af tolke.